Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Neroztříděno > Služby občanům > Úřední deska - archv > Úřední deska 2011

Úřední deska 2011

 

Předmět

vyvěšeno

sejmuto

    lhůta

 Cena vodného a stočného na rok 2012

21.12.2011 21.01.2012

30 dní 

 Stavební řízení č.j. MUCK 61937/2011 ze dne 8.12.2011

16.12.2011 31.12.2011

 15 dní

 Exekuční příkaz Č.j. 006 EX 085-480/05-18 ze dne 30.5.2005
příloha : List vlastnictví

08.12.2011 23.12.2011

15 dní 

 Veřejná vyhláška Č.j. FIN/39208/2009/VPV/230 ze dne 1.12.2011

08.12.2011 23.12.2011

15 dní

 Veřejná vyhláška Č.j. FIN/38234/2008/VPV/230 ze dne 1.12.2011

08.12.2011 23.12.2011

15 dní 

 Veřejná vyhláška Č.j. FIN/50556/VV/EX/9516 ze dne 23.11.2011

08.12.2011 23.12.2011

15 dní 

 Stavební řízení Č.j. S-MUCK 59228/2011 ze dne 15.11.2011

07.12.2011 22.12.2011

 15 dní

 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2011

06.12.2011 14.12.2011

 7 dní

 Záměr pronajmout pozemky v k.ú.Rájov k zemědělským účelům

30.11.2011 15.12.2011

 15 dní

 Návrh rozpočtu Obce Zlatá Koruna
na rok 2012

29.11.2011 14.12.2011

15 dní 

 Regionální sdružení obcí "Vltava"
Návrh rozpočtu na rok 2012

29.11.2011 14.12.2011

15 dní 

 Zájmové sdružení obcí Podkletí
Návrh rozpočtu na rok 2012

25.11.2011 10.12.2011

 15 dní

 Stavební řízení Č.j. MUCK 56712/2011 ze dne 3.11.2011

16.11.2011 01.12.2011

 15 dní

 Stavební řízení Č.j. MUCK 55822/2011 ze dne 2.11.2011

05.11.2011 20.11.2011

 15 dní

 Stavební řízení Č.j.MUCK 52492/2011 ze dne 12.10.2011

15.11.2011 30.11.2011

 15 dní

 Rozhodnutí - Schválení komplexní pozemkové úpravy k.ú.Rájov
č.j.182406/2011-MZE-130714   R82/2011

02.11.2011 17.11.2011

 15 dní

 Zveřejnění záměru prodeje pozemku KN č.140/2 o výměře 92m2

26.10.2011 10.11.2011

 15 dní

 Zveřejnění záměru prodeje stavby bez č.p./č.e. (garáž) vč.st.parc.č.155 v k.ú.Zlatá Koruna

26.10.2011 10.11.2011

 15 dní

 Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.3 územního plánu obce Zlatá Koruna

Návrh zadání

21.10.2011 21.11.2011

30 dní 

 Usnesení soudního Exekutorského úřadu Přerov JUDr.Tomáš Vrána
Dražební vyhláška - elektronická dražba
č.j. 103 Ex 35259/10-60

10.10.2011 23.11.2011

do dne dražebního jednání 

 Zveřejnění záměru zakoupit pracely dotčené stavbou "Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna - Rájov" v k.ú.Zlatá Koruna

30.09.2011 15.10.2011

15 dní 

 Usnesení soudního Exekutorského úřadu Praha 6,Bělohradská 270/14 JUDr.Jan Grosam
Dražební vyhláška - elektronická dražba-
č.j. 025Ex2993/10-48

č.j.025Ex2993/10-49

č.j.025Ex2993/10-50

29.09.2011 22.11.2011

 do dne dražebního jednání

 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace č.j.KUJCK35271/2011OREG/1

27.09.2011 12.10.2011

15 dní 

 Stavební úřad č.j. MUCK 44327/2011 ze dne 31.8.2011

14.09.2011 29.09.2011

15 dní 

 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce č.5 dne 21.9.2011 od 18.00 hodin

13.09.2011 21.09.2011

 7 dní

 Stavební řízení č.j. MUCK 35589/2011 ze dne 12.7.2011

05.08.2011 20.08.2011

15 dní 

 Celkové vyúčtování všech položek ceny podle cenového předpisu pro vodné-
Obec Zlatá Koruna
2010

28.06.2011 13.06.2011

 15 dní

 Stavební řízení č.j. MUCK 27878/2011 ze dne 1.6.2011

24.06.2011 09.07.2011

 15 dní

 Zveřejnění záměru pronajmout objekt občanské vybavenosti Zlatá Koruna č.p.40(bývalá fara)

13.06.2011 29.06.2011

 15 dní

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.4 dne 22.6.2011

09.06.2011 22.06.2011

 7 dní

 Stavební řízení č.j. MUCK 29111/2011
ze dne 7.6.2011

09.06.2011 24.06.2011

 15 dní

 Vyhlášení zápisu do matřeské školy Zlatá Koruna na školní rok 2011 - 2012

30.05.2011 15.06.2011

 15 dní

 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a závěrečný účet za rok 2010 Obce Zlatá Koruna

26.05.2011 10.06.2011

15 dní 

 Zveřejnění záměru prodeje pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna

24.05.2011 08.06.2011

 15 dní

 Zveřejnění záměru směnit obecní pozemky KN č.140/2 a část KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna

24.05.2011 08.06.2011

 15 dní

 Oznámení o konání 23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31.5.2011 od 10:00 hodin

20.05.2011 31.05.2011

do termínu zasedání 

 Návrh závěrečného účtu za rok 2010 Zájmové sdružení obcí Podkletízávěrečný účet 2010 Podkletí

16.05.2011 31.05.2011

 15 dní

 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 18.5.2011 v 18.00 hodin

10.05.2011 18.05.2011

 7 dní

 Vyhlášení konkrsu na obsazení funkce ředitel/ka Mateřské školy Zlatá Koruna

06.05.2011 23.05.2011

 17 dní

 Jihočeský kraj uveřejňuje svůj záměr prodat pozemkovou parcelu KN č.580/9 o výměře 13m2

04.05.2011 05.06.2011

 30 dní

 Záměr pronájmu Rájov č.p.59 (Restaurace Na Kovárně)

02.05.2011 17.05.2011

 15 dní

 Závěrečný účet hospodaření Regionálního svazku obcí "Vltava" za rok 2010

21.04.2011 17.05.2011

15 dní 

 Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkového Fondu ČR Pozemková parcela KN č.304/18 v k.ú.Rájov

20.04.2011 20.07.2011

90 dní 

 Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Č.Krumlově - Daň z nemovitostí na rok 2011

08.04.2011 16.05.2011

do konce lhůty k zpřístupnění seznamu 

 Rozhodnutí o pozemkové úpravě katastrálního území Rájov
č.j.56584/2011-MZE 130714

04.04.2011 19.04.2011

 15 dní

 Zveřejnění záměru pronajmout část parcely KN č.277/1 v k.ú.Zlatá Koruna a stavby na pozemku KN č.56 v k.ú.Zlatá Koruna

31.03.2011 15.04.2011

15 dní 

 Sčítání lidu,domů a bytů 2011
Sčítací obvody a komisaři

04.03.2011 14.4.2011

do konečného termínu sběru formulářů

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna o předpokládané výměře 1500m2 pro výstavbu RD s ubytováním 

03.03.2011 18.03.2011

 15 dní

Vyhlášení 

Vyhlášení dotačního programu Obce Zlatá Koruna na podporu sportu pro rok 2011
Pravidla

03.03.2011 14.04.2011

 do termínu odevzdání žádostí

 Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích
příloha č.1    příloha č.2

25.02.2011 20.03.2011

 15 dní

 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
č.j.MUCK 45219/2010/ODSH/Ke

10.02.2011 25.02.2011

15 dní 

 Pozvánka na zasedání zatupitelstva obce č.2 dne 24.2.2011 od 18.00 hodin zasedací místnost radnice Zlatá Koruna

10.02.2011 24.02.2011

 7 dní

Záměr pronajmout část budovy bez č.p./č.e. KN st.112 v k.ú.Rájov pro imístnění technologie pro přístup k internetu 10.02.2011 25.02.2011

15 dní

Zápis ze závěrečného jednání KPÚ Rájov konaného dne 26.01.2011

 

08.02.2011 23.02.2011

 15 dní

 

Archív roku 2010