Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Neroztříděno > Služby občanům > Úřední deska - archv > Úřední deska 2011 > Archív roku 2010

Archív roku 2010

 

Předmět

vyvěšeno

sejmuto

    lhůta

Záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.239/4 v k.ú.Plešovice

22.12.2010 06.01.2011

15 dní

Záměr pronajmout část pozemkové parcely KN č.169/6 v k.ú.Zlatá Koruna k zemědělské činnosti

22.12.2010 06.01.2011

15 dní

Oznámení o vystavení návrhu komplaxní pozemkové úpravy v k.ú.Rájov k veřejnému nahlédnutí

07.12.2010 26.01.2011

do závěrečného jednání

Návrh rozpočtu zájmového sdružení obcí "Podkletí"
2011

07.12.2011 22.12.2010

15 dní

Pozvánka na zesedání zastupitelstva obce č.1 dne 13.12.2010

03.12.2010 13.12.2010

7 dní

 Stavební řízení č.j. MUCK 61127/2010 ze dne 1.12.2010

03.12.2010 18.12.2010

15 dní

Návrh rozpočtu Regionálního svazku obcí "Vltava" 2011

01.12.2010 16.12.2010

15 dní

Návrh rozpočtu Obce Zlatá Koruna na rok 2011

26.11.2010 13.11.2010

15 dní

Oznámení - veřejná vyhláška - Pozemkový úřad České Budějovice č.j.130714/2237/10-58893/08-202.2 ze dne 18.11.2010

24.11.2010 09.12.2010

15 dní

Záměr pronajmout pozemkovou parcelu KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna

18.11.2010 03.12.2010

15 dní

Oznámení o konání XX.Valné hromady Regionálního svazku obcí "Vltava" 16.12.2010

17.11.2010 16.12.2010

30 dní

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna konaného 11.11.2010.

12.11.2010 31.12.2010

do konce roku 2010

Veřejná vyhláška -Oznámení o uložení písemnosti - Mráz Michal -Magistrát města České Budějovice

04.11.2010 19.11.2010

15 dní

Pozvánka na ustavující zasedání  zastupitelstva obce Zlatá Koruna 11.11.2010 od 18.00 hodin

29.10.2010 11.11.2010

7 dní

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.

Program

21.10.2010 02.11.2010

7 dní

Veřejná vyhláška o zahájení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace č.j.KUJCK 33314/2010 OREG/1 ze dne 19.10.2010

21.10.2010 17.12.2010

do veřejného projednávání

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OBCE ZLATÁ KORUNA
volební období 2010-2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do Senátu parlamentu ČR - I.KOLO

17.10.2010 17.11.2010

30 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 51552/2010 ze dne 8.10.2010

11.10.2010 26.10.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 32158/2010-Be ze dne 7.10.2010

08.10.2010 23.10.2010

15 dní

Veřejná vyhláška "Návrh opatření obecné povahy" Č.j.MUCK 45219/2010/ODSH/Ke - MěÚ Český Krumlov-Odbor dopravy a silničního hospodářství

04.10.2010 19.10.2010

15 dní

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce a do senátu parlamentu ČR volebního obvodu č.10

30.09.2010 15.10.2010

15 dní

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitost Rájov č.p.59 se stávající parc.KN č.25/2 v k.ú.Rájov

24.09.2010 09.10.2010

15 dní

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.21 dne 30.9.2010

22.9.2010 30.9.2010

7 dní

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka -Pozemkový úřad Č.Budějovice č.j.130714/1757/10-58893/08-2/PLA/0-R55/2010 ze dne 7.9.2010

14.09.2010 29.09.2010

15 dní

Informace o počtu a sídle volebních okresků na území obce Zlatá Koruna pro volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15.a 16.října 2010

31.08.2010 16.10.2010 do konání voleb

Opatření obecné povahy : Udělení výjimky k lovu zvláště chráněných živožichů-mníka jednovousého a jelce jesena -KÚ JČ kraje

25.08.2010 09.09.2010

15 dní

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.20 dne 26.8.2010 od 18.00 hodin

19.08.2010 26.08.2010

7 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 42859/2010 ze dne 17.8.2010

19.08.2010 03.09.2010

15 dní

Zveřejnění 5.výzvy k předkládání žádostí na realizaci projektů - Místní akční skupina Blanský les-Netolicko

16.08.2010 10.09.2010

do ukončení předkládání žádostí

Stavební řízení č.j.Výst/646/2010-Bu

16.08.2010 31.08.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 40955/2010 ze dne 6.8.2010

16.08.2010 31.08.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 33953/2010 ze dne 28.6.2010

12.07.2010 27.07.2010

15 dní

Záměr pronajmout část parcely KN č.62 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 23m2

02.07.2010 17.07.2010

15 dní

Rozhodnutí Katastrálního pracoviště Český Krumlov č.j. OR-124/2010-302/1

30.06.2010 15.07.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 33292/2010 ze dne 23.6.2010

25.06.2010 10.07.2010

15 dní

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné - rok 2009

21.06.2010 06.07.2010

15 dní

Návrh optaření obecné povahy - udělení výjimky k lovu (mník jednovousý a jelec jesena) - KÚ JČ kraje

15.06.2010 30.06.2010

15 dní

Závěrečný účet hospodaření Regionálního svazku obcí VLTAVA za rok 2009

14.06.2010 29.06.2010

15 dní

Stavební řízení č.j. Výst/646/2010-Bu

11.06.2010 26.06.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 25983/2010-Be

24.05.2010 08.06.2010

15 dní

Pozvánka na zesedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.19 dne 27.5.2010 od 18.00 hodin

20.05.2010 27.05.2010

7 dní

Záměr pronajmout část parcely KN č.277/1 a stavbu na pozemku KN č.56 obě v k.ú.Zlatá Koruna

11.05.2010 26.05.2010

15 dní

Záměr pronajmout parcelu KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna,která slouží jako parkoviště se zpevněným živičným povrchem

snímek parcely Příloha č.1

11.05.2010 26.05.2010

15 dní

Záměr pronajmout  objekt občanské vybavenosti Zlatá Koruna č.p.40 a objekt bez čp/če na pozemku KN č.6/2 vk.ú.Zlatá Koruna

snímek objektu Příloha č.1

11.05.2010 26.05.2010

15 dní

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Zájmové sdružení obcí Podkletí

03.05.2010 18.05.2010

15 dní

Vyhláška Finannčího úřadu Český krumlov - daň z nemovitostí

23.04.2010 24.05.2010

30 dní

Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj (varroáza včel) 2,73Mba

15.04.2010 30.04.2010

15 dní

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 28. a 29. května 2010

13.04.2010 29.05.2010

45 dní

Návrh závěrečného účtu obce Zlatá Koruna za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

31.3.2010 15.4.2010

15 dní

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely KN č.90/4 a části KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna

17.3.2010 01.04.2010

15 dní

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Zn.:FIN/4258/VV/EX/202

16.03.2010 31.03.2010

15 dní

Vyhlášení dotačního programu na podporu sportu pro rok 2010 Obce Zlatá Koruna

Pravidla dělení dotace

05.03.2010 07.04.2010

1 měsíc

Oznámení o zamýšleném převodu KN č.32/10 v k.ú.Rájov - Pozemkový fond ČR

26.02.2010 27.05.2010

3 měsíce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.18 dne 11.3.2010

25.02.2010 11.03.2010

do konání zasedání

Dražební vyhláška 103 Ex 18599/07-31 dne 6.4.2010

22.02.2010 6.4.2010

do dne dražebního jednání

Veřejná vyhláška MUCK 07591/2010/FIN/Má uložení písemnosti pro : Jan Farkaš

17.02.2010 04.03.2010

15 dní

Plány oblastí povodí "Voda pro život" informační leták

25.06.2007

25.06.2010

3 roky

Předmět

vyvěšeno

sejmuto

    lhůta

Záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.239/4 v k.ú.Plešovice

22.12.2010

06.01.2011

15 dní

Záměr pronajmout část pozemkové parcely KN č.169/6 v k.ú.Zlatá Koruna k zemědělské činnosti

22.12.2010

06.01.2011

15 dní

Návrh rozpočtu zájmového sdružení obcí "Podkletí"
2011

07.12.2011

22.12.2010

15 dní

Pozvánka na zesedání zastupitelstva obce č.1 dne 13.12.2010

03.12.2010

13.12.2010

7 dní

 Stavební řízení č.j. MUCK 61127/2010 ze dne 1.12.2010

03.12.2010

18.12.2010

15 dní

Návrh rozpočtu Regionálního svazku obcí "Vltava" 2011

01.12.2010

16.12.2010

15 dní

Návrh rozpočtu Obce Zlatá Koruna na rok 2011

26.11.2010

13.11.2010

15 dní

Oznámení - veřejná vyhláška - Pozemkový úřad České Budějovice č.j.130714/2237/10-58893/08-202.2 ze dne 18.11.2010

24.11.2010

09.12.2010

15 dní

Záměr pronajmout pozemkovou parcelu KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna

18.11.2010

03.12.2010

15 dní

Oznámení o konání XX.Valné hromady Regionálního svazku obcí "Vltava" 16.12.2010

17.11.2010

16.12.2010

30 dní

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna konaného 11.11.2010.

12.11.2010

31.12.2010

do konce roku 2010

Veřejná vyhláška -Oznámení o uložení písemnosti - Mráz Michal -Magistrát města České Budějovice

04.11.2010

19.11.2010

15 dní

Pozvánka na ustavující zasedání  zastupitelstva obce Zlatá Koruna 11.11.2010 od 18.00 hodin

29.10.2010

11.11.2010

7 dní

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.

Program

21.10.2010

02.11.2010

7 dní

Veřejná vyhláška o zahájení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace č.j.KUJCK 33314/2010 OREG/1 ze dne 19.10.2010

21.10.2010

17.12.2010

do veřejného projednávání

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OBCE ZLATÁ KORUNA
volební období 2010-2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do Senátu parlamentu ČR - I.KOLO

17.10.2010

17.11.2010

30 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 51552/2010 ze dne 8.10.2010

11.10.2010

26.10.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 32158/2010-Be ze dne 7.10.2010

08.10.2010

23.10.2010

15 dní

Veřejná vyhláška "Návrh opatření obecné povahy" Č.j.MUCK 45219/2010/ODSH/Ke - MěÚ Český Krumlov-Odbor dopravy a silničního hospodářství

04.10.2010

19.10.2010

15 dní

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce a do senátu parlamentu ČR volebního obvodu č.10

30.09.2010

15.10.2010

15 dní

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitost Rájov č.p.59 se stávající parc.KN č.25/2 v k.ú.Rájov

24.09.2010

09.10.2010

15 dní

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.21 dne 30.9.2010

22.9.2010

30.9.2010

7 dní

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka -Pozemkový úřad Č.Budějovice č.j.130714/1757/10-58893/08-2/PLA/0-R55/2010 ze dne 7.9.2010

14.09.2010

29.09.2010

15 dní

Informace o počtu a sídle volebních okresků na území obce Zlatá Koruna pro volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15.a 16.října 2010

31.08.2010

16.10.2010

do konání voleb

Opatření obecné povahy : Udělení výjimky k lovu zvláště chráněných živožichů-mníka jednovousého a jelce jesena -KÚ JČ kraje

25.08.2010

09.09.2010

15 dní

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.20 dne 26.8.2010 od 18.00 hodin

19.08.2010

26.08.2010

7 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 42859/2010 ze dne 17.8.2010

19.08.2010

03.09.2010

15 dní

Zveřejnění 5.výzvy k předkládání žádostí na realizaci projektů - Místní akční skupina Blanský les-Netolicko

16.08.2010

10.09.2010

do ukončení předkládání žádostí

Stavební řízení č.j.Výst/646/2010-Bu

16.08.2010

31.08.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 40955/2010 ze dne 6.8.2010

16.08.2010

31.08.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 33953/2010 ze dne 28.6.2010

12.07.2010

27.07.2010

15 dní

Záměr pronajmout část parcely KN č.62 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 23m2

02.07.2010

17.07.2010

15 dní

Rozhodnutí Katastrálního pracoviště Český Krumlov č.j. OR-124/2010-302/1

30.06.2010

15.07.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 33292/2010 ze dne 23.6.2010

25.06.2010

10.07.2010

15 dní

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné - rok 2009

21.06.2010

06.07.2010

15 dní

Návrh optaření obecné povahy - udělení výjimky k lovu (mník jednovousý a jelec jesena) - KÚ JČ kraje

15.06.2010

30.06.2010

15 dní

Závěrečný účet hospodaření Regionálního svazku obcí VLTAVA za rok 2009

14.06.2010

29.06.2010

15 dní

Stavební řízení č.j. Výst/646/2010-Bu

11.06.2010

26.06.2010

15 dní

Stavební řízení č.j.MUCK 25983/2010-Be

24.05.2010

08.06.2010

15 dní

Pozvánka na zesedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.19 dne 27.5.2010 od 18.00 hodin

20.05.2010

27.05.2010

7 dní

Záměr pronajmout část parcely KN č.277/1 a stavbu na pozemku KN č.56 obě v k.ú.Zlatá Koruna

11.05.2010

26.05.2010

15 dní

Záměr pronajmout parcelu KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna,která slouží jako parkoviště se zpevněným živičným povrchem

snímek parcely Příloha č.1

11.05.2010

26.05.2010

15 dní

Záměr pronajmout  objekt občanské vybavenosti Zlatá Koruna č.p.40 a objekt bez čp/če na pozemku KN č.6/2 vk.ú.Zlatá Koruna

snímek objektu Příloha č.1

11.05.2010

26.05.2010

15 dní

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Zájmové sdružení obcí Podkletí

03.05.2010

18.05.2010

15 dní

Vyhláška Finannčího úřadu Český krumlov - daň z nemovitostí

23.04.2010

24.05.2010

30 dní

Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj (varroáza včel) 2,73Mba

15.04.2010

30.04.2010

15 dní

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 28. a 29. května 2010

13.04.2010

29.05.2010

45 dní

Návrh závěrečného účtu obce Zlatá Koruna za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

31.3.2010

15.4.2010

15 dní

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely KN č.90/4 a části KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna

17.3.2010

01.04.2010

15 dní

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Zn.:FIN/4258/VV/EX/202

16.03.2010

31.03.2010

15 dní

Vyhlášení dotačního programu na podporu sportu pro rok 2010 Obce Zlatá Koruna

 

Pravidla dělení dotace

05.03.2010

07.04.2010

1 měsíc

Oznámení o zamýšleném převodu KN č.32/10 v k.ú.Rájov - Pozemkový fond ČR

26.02.2010

27.05.2010

3 měsíce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.18 dne 11.3.2010

25.02.2010

11.03.2010

do konání zasedání

Dražební vyhláška 103 Ex 18599/07-31 dne 6.4.2010

22.02.2010

6.4.2010

do dne dražebního jednání

Veřejná vyhláška MUCK 07591/2010/FIN/Má uložení písemnosti pro : Jan Farkaš

17.02.2010

04.03.2010

15 dní

Plány oblastí povodí "Voda pro život" informační leták

25.06.2007

25.06.2010

3 roky

 

 

Cena vodného a stočného na rok 2010

20.01.2010

05.02.2010

15 dní

Komplexní pozemková úprava Rájov - oznámení č.j.130714/2879/09-58893/08-2/PLA/0

17.01.2010

02.02.2010

den po ukončení vystavení nároku

Stavební řízení č.j.MUCK 51999/2009 ze dne 31.12.2009

05.01.2010

20.01.2010

15 dní