Změna velikosti písma

Horní menu

Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec a občan > Mateřská škola > Radnice

 Sovičky

sovičky.jpg1. třída 
SOVIČKY - MŠ RADNICE

- starší děti

Provozní doba:  6,15 - 16,15 hodin
Číslo telefonu:  380 743 124

Personální obsazení:       
Pedagogové:
Ředitelka školy: Lucie Schnelzerová
Třídní učitelka:   Markéta Vilhumová
Učitelka: Kateřina Bártlová
Provozní zaměstnanci: Jana Hanzalíková
 
TÝDENNÍ PLÁN U SOVIČEK
šk.rok 2020/2021

DKS.jpg


ÚTERÝ
"ZACVIČ SI SOVIČKO, PROTÁHNI SI TĚLÍČKO"
- cvičení s náčiním, pohybové a soutěžní hry v DKS

veselé pískání.jpgČTVRTEK
"VESELÉ
 PÍSKÁNÍ"
- mladší děti se s paní učitelkou Markétkou seznamují s hudebním nástrojem,
učí se správně dýchat a zkoušejí hru na zobcovou flétnu

veselé pískání.jpg předškoláci.jpg
  veselá školička.jpg"ŠKOLÁČCI" - PŘÍPRAVA NA ŠKOLU
 - starší děti se učí s paní učitelkou Lucinkou cíleně pracovat, poslouchat, 
soustředit se a plnit zadané úkoly
 
 Pracovní listy:  19.3.       26.3.      2.4.    9.4.
                            16.4.       23.4.      30.4.      7.5.
                                                        14.5.        21.5.         ….
                   
 
Žádost o uvolnění - OMLUVNÝ LIST 
    
vycházka v mš.jpgPÁTEK
 "MEDVÍDCI a SOVIČKY JDOU NA PROCHÁZKU" 
- budeme se snažit každý pátek vyrážet na delší procházku a
  poznávat své okolí a různý terén a pozorovat přírodu
  ve své přirozeně měnící se nádheře
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání,
do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 31. 8. 2019 pěti let.

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

1. Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu
čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00.
2. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není.
3. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.
4. Povinností rodičů je písemně (ústně, telefonicky) omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ. (Žádost o uvolnění - OMLUNÝ LIST