Mateřská škola

 
 
logozk.gif       Zlatá Koruna 41
       Zlatá Koruna
      381 01                                              
          
E-mail: MSKoruna@centrum.cz
 

Provozní doba: 
               6,30 - 16,15 hodin


Počet tříd: 2
2055_picture.png 1. třída
     SOVIČKY
- MŠ RADNICE
                             - starší děti

Provozní doba:  7,30 - 14,45 hodin
 
Číslo telefonu MŠ RADNICE:   380 743 124 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Ředitelka školy : Lucie Schnelzerová
Zastupující učitelka: Mgr. Jana Štindlová
Třídní učitelka:
Bc. Zuzana Pekárková

 
Provozní zaměstnanci:
                  
  Jana Hanzalíková
             
                         ..............................................................................................
 
 
  depositphotos_3184258-stock-illustration-teddy-bear-couple.png2. třída
     MEDVÍDCI - MŠ KLÁŠTER 
                       - mladší děti

 
Provozní doba:  6,30 - 16,15 hodin
 
                          Číslo telefonu MŠ KLÁŠTER:   606 933 452 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Třídní učitelka: Bc. Tereza Válková  
 Učitelka: Mgr. Pavla Kellerová
 
Provozní zaměstnanci
                    Petra Šimečková
   
 
     -----------------------------------------------------------------
 
 
 
ZOO DVOREC

 V pondělí 15.1. 2018 přijedou ošetřovatelé
ze Zoo Dvorec představit a ukázat dětem
exotická zvířata. Téma: „Afrika a její zvířata“
 
                                   DIVADLO

 V úterý 16.1. 2018 přijede do MŠ
DIVADLO ŠUS s pohádkou „Skřítek Skříňáček“
od 10,00 hodin v MŠ KLÁŠTER VÁNOCE V MŠ
 

     IMG_20171219_104250.jpg            


IMG_20171219_114158.jpg


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"

ZPRAVODAJ č.1 2017-18.doc
 

VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ 2017.doc

  

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------         

Informace pro rodiče o novinkách
v předškolním vzdělávání v roce 2017.

    OMLUVNÝ LIST - předškoláci.docx

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) se s účinností
od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého
nastoupí děti poprvé
od 1.9. 2017.

 Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 31. 8. 2017 pěti let.

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:
   1. Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou
      pravidelné denní docházky v pracovních
dnech
      v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00.

    2. Ve dnech školních prázdnin
docházka povinná není.

    3. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ
        po celou dobu provozu.

    4.
Povinností rodičů je písemně (ústně, telefonicky)
        omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ.
   

Úplata za předškolní vzdělávání a školné

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně.
Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného
odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

     

 
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------

Jak hradit poplatky v MŠ
Cena svačin 
                               cena ranní svačiny               8,- Kč
                               cena odpolední svačiny        7,- Kč

Cena oběda
                 26,- Kč

Poplatek za školné
– úplata za předškolní vzdělávání 
                           
   docházka celodenní  320,- Kč měsíčně
 
     
Vybíráním těchto poplatků je pověřena paní Jana Hanzalíková
                                


Přihlašování a odhlašování dětí
– znovu zdůrazňujeme, že je nutno při onemocnění dítěte
           - dítěti odhlásit svačinu do 7,30 hodin,
           - oběd lze odhlásit pouze den předem do 12,00 hodin v MŠ


Čísla telefonu MŠ RADNICE   380 743 124 
                        MŠ KLÁŠTER  606 933 452           --------------------------------------------------------------------------------   
 
 
 ŠVP k nahlédnutí v šatnách obou tříd MŠ
 
 
 
  ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"      
 
 ARCHÍV
Školní rok 2016-2017
ZPRAVODAJ 2016-2017 Č.1.docx
ZPRAVODAJ 2016-17 Č.2

Školní rok 2015 - 2016
Zpravodaj 2015-16 č.1

Školní rok 2014 - 2015
ZPRAVODAJ 2014-15  č.3.docx
ZPRAVODAJ 2014-15 Č.1.doc
Vánoční zpravodaj 2014.docx
ZPRAVODAJ c.2 2014-15.doc
       
            
              
Školní rok 2013 - 2014
Zpravodaj č.1/2013
Vánoční zpravodaj 2013/2014
Zpravodaj č.2/2014 
                                
        

           
 


 

Menu

VOLBY 2014

Volby do zastupitelstva obce 10.-11.10 2014

www.volby.cz
Výledek voleb
www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Uskuteční se ve středu 21.2.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zlaté Koruně.

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

ZÁZNAMNÍK MÍSTNÍHO ROZHLASU

(+420) 721 469 793
Po zavolání na uvedené telefonní číslo se Vám v telefonu přehraje poslední zpráva místního rozhlasu.

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg