Mateřská škola 

 
logozk.gif       Zlatá Koruna 41
       Zlatá Koruna
      381 01                                              
          
E-mail: MSKoruna@centrum.cz
 

Provozní doba: 
               6,30 - 16,15 hodin


Počet tříd: 2
2055_picture.png 1. třída
     SOVIČKY
- MŠ RADNICE
                             - starší děti

Provozní doba:  7,30 - 14,45 hodin
 
Číslo telefonu MŠ RADNICE:   380 743 124 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Ředitelka školy : Lucie Schnelzerová
Třídní učitelka: Markéta Vilhumová
 
Provozní zaměstnanci:
                  
  Jana Hanzalíková
             
                         ..............................................................................................
 
 
  depositphotos_3184258-stock-illustration-teddy-bear-couple.png2. třída
     MEDVÍDCI - MŠ KLÁŠTER 
                       - mladší děti

 
Provozní doba:  6,30 - 16,15 hodin
 
                          Číslo telefonu MŠ KLÁŠTER:   606 933 452 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Třídní učitelka: Bc. Tereza Válková  
 Učitelka:   Mgr. Pavla Kellerová
 
Provozní zaměstnanci
                    Petra Šimečková


ZÁPIS

výsledky přijímacího řízení.jpg
 
 

AKCE V MŠ
 Výsledek obrázku pro prima vizus  

Prima Vizus „Koukají na nás správně?“

V pondělí 20.5. 2019 se od 9,00 hodin uskuteční vyšetření zraku dětí. Tiskopisy k přihlášení dětí na vyšetření zraku jsou na třídách u paní učitelek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Související obrázek     DEN DĚTÍ 
 
Ve středu 29.5. s dětmi oslavíme Den dětí
– přijede za námi KOUZELNÍK RENO
se zábavnou show od 10:00 hodin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝLET

4.6. 2019 Pojedeme s dětmi na výlet do Borovan, kde děti shlédnou pohádku DIVADLA KOS a v nedaleké Zoo Dvorec si prohlédnou exotická zvířata.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro divoloď
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY


Pro děti které odchází z naší mateřské školy
do 1.třídy připravujeme      
  SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ   
   v pondělí 17.června od 15,00 hodin
na školní zahradě.
DIVADLO DIVOLOĎ dětem zahraje pohádku „INDIÁNSKÁ“

 

 

 


  --------------------------------------------------
NAŠE MŠ JE ZAPOJENA DO TĚCHTO PROJEKTŮ: 


-----------------------------------------------------------------------------

Výsledek obrázku pro www.primavizus.cz.
 

 


Výsledek obrázku pro www.primavizus.cz.
WWW.PRIMAVIZUS.CZ
-------------------------------------------------
Výsledek obrázku pro ZDRAVÁ 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu

     --------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------         

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

    OMLUVNÝ LIST - předškoláci.docx

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) se s účinností
od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého
nastoupí děti poprvé
od 1.9. 2017.

 Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 31. 8. 2018 pěti let.

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:
   1. Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou
      pravidelné denní docházky v pracovních
dnech
      v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00.

    2. Ve dnech školních prázdnin
docházka povinná není.

    3. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ
        po celou dobu provozu.

    4.
Povinností rodičů je písemně (ústně, telefonicky)
        omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ.
   

Úplata za předškolní vzdělávání a školné

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně.
Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného
odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

     

 
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------

Jak hradit poplatky v MŠ
Cena svačin 
                               cena ranní svačiny               9,- Kč
                               cena odpolední svačiny        8,- Kč

Cena oběda
                 26,- Kč

Poplatek za školné
– úplata za předškolní vzdělávání 
                           
   docházka celodenní  340,- Kč měsíčně
 
     
Vybíráním těchto poplatků je pověřena paní Jana Hanzalíková
                                


Přihlašování a odhlašování dětí
– znovu zdůrazňujeme, že je nutno při onemocnění dítěte
           - dítěti odhlásit svačinu do 7,30 hodin,
           - oběd lze odhlásit pouze den předem do 12,00 hodin v MŠ


Čísla telefonu MŠ RADNICE   380 743 124 
                        MŠ KLÁŠTER  606 933 452           --------------------------------------------------------------------------------   
 


DOKUMENTY MŠ
 ŠVP k nahlédnutí v šatnách obou tříd MŠ

 Rozpočet provozních nákladů na rok 2019.jpg
 
 
 
 
 
 
 ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"      
 
 ARCHÍV
 
Školní rok 2017-2018
ZPRAVODAJ č.1 2017-18.doc 
VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ 2017.doc

ZPRAVODAJ 2017-18 č.2.doc

Školní rok 2016-2017
ZPRAVODAJ 2016-2017 Č.1.docx
ZPRAVODAJ 2016-17 Č.2


                   
              

                                 
        

           
 


 

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 17.04.2019 od 18.00 hodin

 Pozvánka

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg