Mateřská škola  

Bitmap in znak-ZK.jpg
Zlatá Koruna 41
Zlatá Koruna
381 01 

E-mail: MSKoruna@centrum.cz

Provozní doba: 
6,15 - 16,15 hodin

Počet tříd: 2
2055_picture.png

1. třída
SOVIČKY
- MŠ RADNICE

- starší děti

Provozní doba:  6,15 - 16,15 hodin
Číslo telefonu MŠ RADNICE: 380 743 124 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Ředitelka školy : Lucie Schnelzerová
Třídní učitelka: Markéta Vilhumová
Učitelka: Kateřina Bártlová
Provozní zaměstnanci:
Jana Hanzalíková

TÝDENNÍ PLÁN U SOVIČEK
šk.rok 2019/2020

ÚTERÝ 

"ZACVIČ SI SOVIČKO, PROTÁHNI SI TĚLÍČKO"
 
  - cvičení s náčiním, pohybové a soutěžní hry v DKS

ČTVRTEK
  "VESELÉ PÍSKÁNÍ"
ms-fletnicka.png
- mladší děti se s paní učitelkou Markétkou 
seznamují s hudebním nástrojem, učí se
správně dýchat a zkoušejí hru na zobcovou
flétnu

   školáčci.jpg
"ŠKOLÁČCI" - PŘÍPRAVA NA ŠKOLU
 - starší děti se učí s paní učitelkou Lucinkou
cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a
plnit zadané úkoly
depositphotos_3184258-stock-illustration-teddy-bear-couple.png

2. třída

MEDVÍDCI - MŠ KLÁŠTER 

- mladší děti
 
Provozní doba:  6,15 - 16,15 hodin
Číslo telefonu MŠ KLÁŠTER: 606 933 452 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Třídní učitelka: Bc. Tereza Válková
 Učitelka: Mgr. Jana Štindlová
Provozní zaměstnanci
Petra Šimečková


TÝDENNÍ PLÁN U MEDVÍDKŮ
šk.rok 2019/2020


ÚTERÝ SUDÝ TÝDEN 
zpívání.png
"MUZIKOHRÁTKY"
 - mladší děti s paní učitelkou Janičkou
zpívají, hrají a muzicírují

LICHÝ TÝDEN 

"JOGÍNCI" 
- starší děti s paní učitelkou Terezkou praktikují jógu, 
učí se správně dýchat a držet tělo, meditovat a relaxovat

joga obr..png

( ve 2.pololetí se děti v aktivitách vymění)

STŘEDA LICHÝ TÝDEN

logopedie.jpg

"POVÍDÁLCI"
- paní učitelka se společně s dětmi  věnuje
logopedické prevenci, učí se správně mluvit a
vyslovovat, pomocí dýchacích a artikulačních 
cvičení uvolňovat mluvidla, procvičují své
zrakové, sluchové, hmatové, motorické a
paměťové dovednosti

PÁTEK
 "MEDVÍDCI a SOVIČKY JDOU NA PROCHÁZKU" 
- budeme se snažit každý pátek vyrážet na delší procházku a
poznávat své okolí a různý terén a pozorovat přírodu ve své
přirozeně měnící se nádheře

FOTOGALERIE MŠ

je zřízena na webové adrese www.mszlatakoruna.rajce.idnes.cz Alba jsou zaheslovaná, přístupové kódy na vyžádání v MŠ 

                                AKCE
DIVADLO
Ve středu 15.1. 2020 přijede DIVADLO KOS 
zahrát dětem pohádku " ČERNOBÍLÁ POHÁDKA"

ZOO DVOREC
Ve středu 29.1. přijedou ošetřovatelé ze Zoo Dvorec dětem ukázat zvířátka na téma "MÁME RÁDI ZVÍŘATA - MALÉ AFRICKÉ ŠELMY"

 

 

 

 

NAŠE MŠ JE ZAPOJENA DO TĚCHTO PROJEKTŮ: 

Výsledek obrázku pro www.primavizus.cz.

WWW.PRIMAVIZUS.CZ

Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu


WWW.ZDRAVA5.CZ

Svojtka do škol

Knihy nejen do školek a škol.knihy.png

ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"

 ZPRAVODAJ č.1 2019-20.docx

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OMLUVNÝ LIST - předškoláci.docx

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 31. 8. 2019 pěti let.

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

1. Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnechv rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00.
2. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není.
3. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.
4. Povinností rodičů je písemně (ústně, telefonicky) omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání a školné

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně.
Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného
odkladu školní docházky se školné neplatí.

Jak hradit poplatky v MŠ

Cena svačin 
cena ranní svačiny 9,- Kč
cena odpolední svačiny 8,- Kč

Cena oběda + pitný režim
29,- Kč / děti 7 let 32,- Kč

Poplatek za školné

– úplata za předškolní vzdělávání docházka celodenní 390,- Kč měsíčně 

Vybíráním těchto poplatků je pověřena paní Jana Hanzalíková

Přihlašování a odhlašování dětí

– znovu zdůrazňujeme, že je nutno při onemocnění dítěte - dítěti odhlásit svačinu do 7,30 hodin, - oběd lze odhlásit pouze den předem do 12,00 hodin v MŠ

Čísla telefonu MŠ RADNICE 380 743 124 
MŠ KLÁŠTER  606 933 452

DOKUMENTY MŠ

Informacni memorandum - GDPR.pdf

ŠVP

k nahlédnutí v šatnách obou tříd MŠ

Rozpočet provozních nákladů na rok 2019.jpg

 Rozpočet provozních nákladů na rok 2018.jpg
Střednědobý výhled výnosu a nákladů.jpg

ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"

ARCHÍV
Školní rok 2018-2019
ZPRAVODAJ č.1 2018-19.doc
ZPRAVODAJ č.2 šk.rok 2018-19
VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ

Školní rok 2017-2018
ZPRAVODAJ č.1 2017-18.doc 
VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ 2017.doc

ZPRAVODAJ 2017-18 č.2.doc

Školní rok 2016-2017
ZPRAVODAJ 2016-2017 Č.1.docx
ZPRAVODAJ 2016-17 Č.2

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 26.02.2020 od 18.00 hodin

 

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

Česky English Deutsch

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

MR_Info_160x600.jpg

 

13418697_1135236796496860_7047024704384279746_n.png

 

 

logo_obec_obcanum.png 

http://www.czechpoint.cz

www.portal.gov.cz

Družební hornorakouská obec KEFERMARKT

http://www.kefermarkt.ooe.gv.at/system/web/default.aspx

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

neu_LogoBasis_AT-CZ_4C.jpg

Návštěvnost stránek

519115
spod1.jpg