Mateřská škola 

 
Bitmap in znak-ZK.jpg       Zlatá Koruna 41
       Zlatá Koruna
      381 01                                              
          
E-mail: MSKoruna@centrum.cz
 

Provozní doba: 
                                          6,15 - 16,15 hodin


Počet tříd: 2
2055_picture.png 1. třída
     SOVIČKY
- MŠ RADNICE
                             - starší děti

Provozní doba:  6,15 - 16,15 hodin
 
Číslo telefonu MŠ RADNICE:   380 743 124 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Ředitelka školy : Lucie Schnelzerová
Třídní učitelka:   Markéta Vilhumová
Učitelka:              Kateřina Bártlová
 
Provozní zaměstnanci:
                  
  Jana Hanzalíková
             
                         ..............................................................................................
 
 
  depositphotos_3184258-stock-illustration-teddy-bear-couple.png2. třída
     MEDVÍDCI - MŠ KLÁŠTER 
                       - mladší děti

 
Provozní doba:  6,15 - 16,15 hodin
 
                          Číslo telefonu MŠ KLÁŠTER:   606 933 452 

Personální obsazení:

Pedagogové:
Třídní učitelka: Bc. Tereza Válková  
 Učitelka:           Mgr. Jana Štindlová
 
Provozní zaměstnanci
                    Petra Šimečková


 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

DIVADLO

V pondělí 9.9. 2019 zahraje dětem
DIVADLO SLUNÍČKO pohádku
"KOZA RÁDA PODZIM"

v MŠ Klášter od 10,00 hodin

 

 

 

 


  --------------------------------------------------
NAŠE MŠ JE ZAPOJENA DO TĚCHTO PROJEKTŮ: 


-----------------------------------------------------------------------------

Výsledek obrázku pro www.primavizus.cz.
 

 WWW.PRIMAVIZUS.CZ
-------------------------------------------------

Zdravá 5

Zdravá 5
je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu

     --------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"

 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------         

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

    OMLUVNÝ LIST - předškoláci.docx

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) se s účinností
od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého
nastoupí děti poprvé
od 1.9. 2017.

 Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 31. 8. 2019 pěti let.

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:
   1. Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou
      pravidelné denní docházky v pracovních
dnech
      v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00.

    2. Ve dnech školních prázdnin
docházka povinná není.

    3. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ
        po celou dobu provozu.

    4.
Povinností rodičů je písemně (ústně, telefonicky)
        omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ.
   

Úplata za předškolní vzdělávání a školné

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně.
Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného
odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

     

 
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------

Jak hradit poplatky v MŠ
Cena svačin 
                               cena ranní svačiny               9,- Kč
                               cena odpolední svačiny        8,- Kč

Cena oběda + pitný režim
                             29,- Kč / děti 7 let 32,- Kč

Poplatek za školné
– úplata za předškolní vzdělávání 
                           
   docházka celodenní  390,- Kč měsíčně
 
     
Vybíráním těchto poplatků je pověřena paní Jana Hanzalíková
                                


Přihlašování a odhlašování dětí
– znovu zdůrazňujeme, že je nutno při onemocnění dítěte
           - dítěti odhlásit svačinu do 7,30 hodin,
           - oběd lze odhlásit pouze den předem do 12,00 hodin v MŠ


Čísla telefonu MŠ RADNICE   380 743 124 
                        MŠ KLÁŠTER  606 933 452           --------------------------------------------------------------------------------   
 


DOKUMENTY MŠ
 ŠVP k nahlédnutí v šatnách obou tříd MŠ

 Rozpočet provozních nákladů na rok 2019.jpg
 
 
 
 
 
 
 ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"      
 
 
Školní rok 2017-2018
ZPRAVODAJ č.1 2017-18.doc 
VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ 2017.doc

ZPRAVODAJ 2017-18 č.2.doc

Školní rok 2016-2017
ZPRAVODAJ 2016-2017 Č.1.docx
ZPRAVODAJ 2016-17 Č.2


                   
              

                                 
        

           
 


 

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18.00 hodin

 Pozvánka ZO č.5

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg