Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Obec a občan > Základní škola a Mateřská škola > O nás

O nás

MOTTO:
„ Veselá školička a spokojeně se usmívající děti jsou zárukou úspěchu ve výchově.
Chceme, aby naše děti byly šťastné, zdravé a spokojené, aby milovaly vše kolem sebe a
uměly rozdávat lásku a optimismus.“

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

V mateřské škole zajišťujeme péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou.
Při výchově vycházíme především ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Naše mateřská škola se nachází v historické obci Zlatá Koruna, která je památkovou zónou.

Historie MŠ
V roce 1945 byl pro děti předškolního věku zřízen ve Zlaté Koruně dětský útulek, který byl vydržován Okresní péčí o mládež v Českém Krumlově a o děti se starala pěstounka. Od 1. května 1951 byl trvalý dětský útulek přeměněn na mateřskou školu. Během následujících let poklesl počet dětí a dnem 7. 4. 1957 byla mateřská škola zrušena a přeměněna opět na dětský trvalý útulek. Od vzniku se útulek několikrát stěhoval po volných prostorách budov ve Zlaté Koruně. V červnu 1957 přidělil místní národní výbor útulku volné prostory v klášteře. Dětský útulek byl v roce 1962 přeměněn na mateřskou školu. Škola zahájila svůj provoz 1. května 1962. Od roku 2005 se stala škola součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holubov.
Do roku 2011 byla MŠ ve Zlaté Koruně jednotřídní. V roce 2010 byly v přízemí budovy obecního úřadu provedeny stavební úpravy za účelem zřízení třídy mateřské školy. Od 1. 7. 2011 je mateřská škola v rejstříku škol a školských zařízení registrována jako samostatný právní subjekt dvoutřídní mateřská škola se dvěma místy výkonu činnosti ve Zlaté Koruně. Ředitelkou školy je od 1. září 2016 Lucie Schnelzerová.

Škola má maximální kapacitu 54 dětí, tj. 28 a 26 dětí se může vzdělávat v jedné třídě. Děti jsou rozděleny do dvou tříd, které jsou pojmenovány podle zvířátek – Medvídci a Sovičky.

I. Třída je umístěna v areálu cisterciáckého kláštera založeného v roce 1263 Přemyslem Otakarem II.
II. Třída se nachází v přízemí radnice v prostorách zrekonstruovaných v roce 2011. V těchto prostorách dříve byla obecní a později základní škola. Zajímavostí je, že v této škole jako učitel působil hudební skladatel Antonín Borový.