Zveřejnění záměru pronjmout,případně prodat "Zemědělskou stavbu (stodolu)" na stavební pracele č.3 v k.ú.Zlatá Koruna

Obec Zlatá Koruna v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích tímto zveřejňuje svůj záměr
p r o n a j m o u t  , případně   p r o d a t
Předmět pronájmu případně prodeje :
Zemědělskou stavbu (stodolu) na stavební parcele č.3 bez čísla popisného a evidenčního v k.ú.Zlatá Koruna

obecní zemědělská stavba (stodola)


Stanovené podmínky :
Zájemce předloží :
1)Závazný záměr pro využití předmětného objektu.
2)V případě pronájmu návrh podmínek a výši nabídnutého nájemného.
3)V případě prodeje výši nabídnuté kupní ceny

Záměr o pronájmu případně prodeje byl schválen Zastupitelstvem obce usnesením ZO č.6/2007-12 dne 26.11.2007 a bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu ve Zlaté Koruně po dobu 15 dní,aby se k němu mohli vyjádřit případní zájemci ,kteří mohou předložit své nabídky v uzavřené obálce s označením „nabídka zemědělská stavba“ na Obecní úřad ve Zlaté Koruně.

Obec Zlatá Koruna si vyhrazuje právo kdykoliv od záměru pronájmu případně prodeje odstoupit.

Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto záměru :
 – vyznačení předmětné parcely ve snímku z katastrální mapy.                                                                                                             

                                                                                                   

Vyvěšeno :  10.1.2008                       Vyvěsil : Štindl M.
 
Sejmuto :    25.1.2008                        Sejmul : 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 27.02.2019 od 18.00 hodin

Pozvánka na ZO č.2.pdf

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg