Zveřejnění záměru pronjmout,případně prodat "Zemědělskou stavbu (stodolu)" na stavební pracele č.3 v k.ú.Zlatá Koruna

Obec Zlatá Koruna v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích tímto zveřejňuje svůj záměr
p r o n a j m o u t  , případně   p r o d a t
Předmět pronájmu případně prodeje :
Zemědělskou stavbu (stodolu) na stavební parcele č.3 bez čísla popisného a evidenčního v k.ú.Zlatá Koruna

obecní zemědělská stavba (stodola)


Stanovené podmínky :
Zájemce předloží :
1)Závazný záměr pro využití předmětného objektu.
2)V případě pronájmu návrh podmínek a výši nabídnutého nájemného.
3)V případě prodeje výši nabídnuté kupní ceny

Záměr o pronájmu případně prodeje byl schválen Zastupitelstvem obce usnesením ZO č.6/2007-12 dne 26.11.2007 a bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu ve Zlaté Koruně po dobu 15 dní,aby se k němu mohli vyjádřit případní zájemci ,kteří mohou předložit své nabídky v uzavřené obálce s označením „nabídka zemědělská stavba“ na Obecní úřad ve Zlaté Koruně.

Obec Zlatá Koruna si vyhrazuje právo kdykoliv od záměru pronájmu případně prodeje odstoupit.

Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto záměru :
 – vyznačení předmětné parcely ve snímku z katastrální mapy.                                                                                                             

                                                                                                   

Vyvěšeno :  10.1.2008                       Vyvěsil : Štindl M.
 
Sejmuto :    25.1.2008                        Sejmul : 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18.00 hodin

 

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg