Zlatokorunský zpravodaj

Žádosti k povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny ke stažení zde :

Žádost pro nepodnikající fyzické osoby

Aktualizace podmínek k žádosti nepodnikající osoby platná od 1.1.2018:
Usnesení ZO č.17/2017-27
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu systému parkovacího povolení u zóny v historické čísti Zlaté Koruny ve věci parkování místních obyvatel. Povolení k parkování občanů, fyzických osob s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna se bude od 1.1.2018 vydávat bezplatně.
– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Žádost pro podnikatele

 

Možnost stáhnout v PDF formátu

Zásady vydávání Zlatokorunského zpravodaje

 28.ročník ROK 2018

Vydání č.3/2018 ze dne 26.07.2018

Vydání č.2/2018 ze dne 30.04.2018

Vydání č.1/2018 ze dne 29.03.2018 

 

 

 

27.ročník ROK 2017

Vydání č.6/2017 ze dne 22.12.2017

Vydání č.5/2017 ze dne 24.11.2017

Vydání č.4/2017 ze dne 15.09.2017  + Příloha

Vydání č.3/2017 ze dne 04.07.2017

Vydání č.2/2017 ze dne 04.05.2017

Vydání č.1/2017 ze dne 17.03.2017 Pozor změna termínu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. proběhne v sobotu 29.dubna 2017 !!!

 

26.ročník ROK 2016

Vydání č.7/2016 ze dne 22.12.2016 

Vydání č.6/2016 ze dne 16.11.2016

Vydání č.5/2016 ze dne 29.09.2016

Vydání č.4/2016 ze dne 28.07.2016 + Příloha

Vydání č.3/2016 ze dne 01.07.2016

Vydání č.2/2016 ze dne 27.04.2016

Vydání č.1/2016 ze dne 29.02.2016

 

25.ročník ROK 2015

Vydání č.7/2015 ze dne 21.12.2015 (805kb)

Vydání č.6/2015 ze dne 18.11.2015 (744kb)

Vydání č.5/2015 ze dne 02.10.2015 (416kb)

Vydání č.4/2015 ze dne 04.08.2015 (838kb)

Vydání č.3/2015 ze dne 01.07.2015 (457kb)

Informační list starosty obce Zlatá Koruna č.1/2015 ze dne 27.5.2015

Vydání č.2/2015 ze dne 30.4.2015 (169kb) 

Vydání č.1/2015 ze dne 12.3.2015 (169kb) 

 

24.ročník ROK 2014

Vydání č.7/2014 ze dne 19.12.2014 (669kb)

Vydání č.6/2014 ze dne 21.11.2014 (790kb)

Vydání č.5/2014 ze dne 03.10.2014 (297kb) 

Vydání č.4/2014 ze dne 31.7.2014 (651kb)

Vydání č.3/2014 ze dne 30.04.2014 (365kb) 

Vydání č.2/2014 ze dne 19.03.2014 (257kb) 

Vydání č.1/2014 ze dne 10.01.2014 (663kb) 

 

23.ročník ROK 2013

Vydání č.4/2013 ze dne 04.10.2013 (326kb) 

Vydání č.3/2013 ze dne 02.07.2013 (494kb) 

Vydání č.2/2013 ze dne 03.05.2013  (1,1Mb)

Vydání č.1/2013 ze dne 15.03.2013  (1435kb) + Příloha (126kb)  

22.ročník ROK 2012

Vydání č.5/2012 ze dne 21.12.2012 (202kb)

Vydání č.4/2012 ze dne 02.10.2012 (787kb) 

Vydání č.3/2012 ze dne 20.07.2012 (181kb) + Příloha (254kb)

Vydání č.2/2012 ze dne 04.05.2012 (376kb) 

Vydání č.1/2012 ze dne 16.03.2012 (159kb) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.ročník.ROK 2011

Vydání č.7/2011 ze dne 21.12.2011 (400kb) + Příloha

Vydání č.6/2011 ze dne 18.11.2011 (539kb)

Vydání č.5/2011 ze dne 23.09.2011 (611kb)

Vydání č.4/2011 ze dne 19.07.2011 (336kb)

Vydání č.3/2011 ze dne 29.04.2011 (422kb) + Příloha

Vydání č.2/2011 ze dne 02.03.2011 (380kb)

Vydání č.1/2011 ze dne 25.01.2011 (940)

 

20.ročník.Rok 2010

Vydání č.5/2010 ze dne 15.12.2010 (566kb)
Vydání č.4/2010 ze dne 16.11.2010 (706kb)
Vydání č.3/2010 ze dne 03.09.2010 (266kb)
Vydání č.2/2010 ze dne 28.05.2010 (492kb)
 
Vydání č.1/2010 ze dne 30.03.2010 (952kb)

19. Ročník . Rok 2009

Vydání č.1/2009 ze dne 20.3.2009 (319kb) 
Vydání č.2/2009 ze dne 19.6.2009 (463kb) + Příloha
Vydání č.3/2009 ze dne 15.9.2009(452kb)  
Vydání č.4/2009 ze dne 27.11.2009(429kb)
Vydání č.5/2009 ze dne 21.12.2009(549kb)

18.Ročník . Rok 2008

Vydání č.1/2008 ze dne 29.1.2008 (527kb) + Příloha : Co s použitým elektrozařízením 
Vydání č.2/2008 ze dne 21.3.2008 (538kb)

Vydání zvláštního zpravodaje 4.4.2008 (263kb) 
Vydání č.3/2008 ze dne 13.6.2008 (583kb)
Vydání č.4/2008 ze dne 23.7.2008 (1066kb)
Vydání č.5/2008 ze dne 18.9.2008 (682kb) 
Vydání č.6/2008 ze dne28.11.2008 (329kb)
Vydání č.7/2008 ze dne 23.12.2008(431kb) 

17.Ročník. Rok 2007

 Vydání č.1/2007 ze dne  7. 2.2007 (800kb)
Vydání č.2/2007 ze dne 23.3.2007 (618kb) + Příloha : Jak správně třídit odpad 
Vydání č.3/2007 ze dne 23.5.2007 (1 Mb)
Vydání č.4/2007 ze dne 17.7.2007 (774kb)
Vydání č.5/2007 ze dne 1.9.2007 (704 kb) 
Vydání č.6/2007 ze dne 8.11.2007 (572 kb) 
Vydání č.7/2007 ze dne 15.12.2007 (668 kb) 

16.Ročník. Rok 2006

Vydání č.1/2006 ze dne 17.2.2006   (955 kb)
Vydání č.2/2006 ze dne   1.4.2006   (432 kb)
Vydání č.3/2006 ze dne 25.5.2006   (343 kb)
Vydání č.4/2006 ze dne  7. 7.2006   (413 kb)
Vydání č.5/2006 ze dne  4. 9.2006  (596 kb)
Vvdání č.6/2006 ze dne 4.11.2006   (454 kb) 
Vydání č.7/2006 ze dne 21.12.2006 (500kb)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2005

Ročník XV. Vydání č.7/2005 ze dne 18.12.2005

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.
ze dne 27.října a 15.prosince 2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO

 • prodej části pozemku č.108/7 v k.ú.Rájov  díl „b“ o výměře 16m2 za cenu 50,-Kč/m2 Markétě Šimonové,Rájov 37 dle geometrického plánu.
 • prodej částí parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna dle GP č.223-254/2005  zahrádky pro bytovky č.p.98 - 103 za cenu 20,-Kč/m2.
 • zakoupení části pozemku č.556/1 v k.ú.Rájov,dle geometrického plánu č.170-118/2005 dílu „b“ o výměře 7m2 od Ředitelství silnic a dálnic ČR za dohodnutou cenu 50,-Kč / m2.(pro stavbu ČOV Rájov)
 • prodej jedné obecní mobilní buňky,která byla umístněná na parkovišti u mostu ve Zlaté Koruně paní Zdeňce Bradáčové,Vyšší Brod,Studánecká 237 za cenu 8.000,-Kč.
 • záměr provést změnu územního plánu na využití stavebního objektu st.parcela č.105 v k.ú.Rájov z technické vybavenosti na občanskou vybavenost s podmínkou finanční úhrady pořízení této změny žadatelem Václavem Nejedlým,Zlatá Koruna č.p.26.
 • rozpočtovou změnu č.1/2005 a rozpočtové opatření č.1/2005.
 • návrh starosty na přípravu akcí : Stezka pro pěší a cyklisty Z.K. – hřbitov – Rájov, Urbanistické studie pro úpravu veřejného prostranství (náves Plešovice,náves Rájov,náves Zlatá Koruna) do stavu přípravných projekčních prací.Připravené projekty budou sloužit jako podklady pro žádosti z vhodných dotačních titulů a zdrojů.
 • zachování stejné ceny vodného na rok 2006 tj.25.07,-Kč bez DPH pro všechny uživatele a cenu stočného u kanalizací zakončených ČOV ve výši 8.00,- vč.DPH a jeho výpočet.
 • aktualizaci smlouvy s EKO-KOMem o zajištění zpětného odběru a recyklací odpadů z obalů.
 • směrnici o rozpočtovém opatření.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO
 • prodej pozemku KN č.92/32 dle žádosti Tomáše Hory bytem Karlovy Vary a pověřuje radu obce k jednání o možném pronájmu předmětného pozemku s žadatelem.
 • žádost Jany Jakešové,Za Nádražím 252 Český Krumlov a Evy Mlčákové,Zlatá Koruna 126 o provedení změny územního plánu


ZASTUPITELSTVO OBCE BYLO INFORMOVÁNO
Dne 20.prosince 2005 se uskuteční předání a převzetí stavby mostu s následným zahájením kolaudačního řízení mostu ve Zlaté Koruně.

--------------------------------------------------------------------------------

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2006 hodně
zdraví,štěstí,spokojenosti,osobních i pracovních úspěchů
Všem spoluobčanům přeje

Váš starosta Milan Štindl
                 
Dovolte,abych na tomto místě
poděkoval za celoroční práci
zastupitelům obce a všem spoluobčanům,partnerům a přátelům ,kteří jsou
nápomocni k tomu,aby se nám žilo lépe“

--------------------------------------------------------------------------------

„NÁMĚT NEJEN K ZAMYŠLENÍ“
MATRACE PRO LÉČEBNU DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Iniciativa pana Petra Brecha na internetovém diskusním fóru www.demokracie.krumlov.cz vedla k vyhlášení sbírky s pracovním názvem "Jeden podnikatel - jedna matrace". Po dohodě s vedením nemocnice byl otevřen speciální bankovní účet, na který mohou všichni podnikatelé z regionu, stejně jako jiné osoby, zasílat sponzorské dary na nákup matrací.
Organizátoři si jsou vědomi toho, že zejména v tomto předvánočním čase je možné oslovit velkou část podnikatelských subjektů, aby využili možnosti odečíst si darovanou částku ze základu daně a přispět našim dlouhodobě a vážně nemocným spoluobčanům k většímu pohodlí.
O tom, že pomocnou ruku nenabízejí jen podnikatelé svědčí například i iniciativa dětského souboru Krumlovští pištci pod vedením Věry Hanzalíkové. Tento soubor se rozhodl věnovat svůj honorář z vystoupení v rámci konference "Budoucnost ztraceného kulturního dědictví" právě na zakoupení jedné matrace pro LDN.
Jistě mnoho z nás má, nebo někdy měl v LDN nějakého příbuzného nebo známého a všichni víme, že tam koneckonců může skončit každý. Tato pomoc je tím nejmenším co můžeme pro naše spoluobčany trvale upoutané k nemocničnímu lůžku udělat.
Informace o stavu tohoto účelového konta i o dárcích bude nemocnice prostřednictví organizátorů zveřejňovat na webové stránce OIS regionu Český Krumlov s přímou adresou www.ckrumlov.cz/ldn. Každý z dárců, stejně jako nejširší veřejnost tak budou průběžně informováni o množství získaných finančních prostředků i o jejich správném využití.
Číslo účtu: 101 201 0999 / 5500, variabilní symbol: 4500
Libor Frýba, Český Krumlov
Další informace: Petr Brech, tel+fax: 380 712 782, mobil: 602 398 333,
E-mail: p.brech@atlas.cz

--------------------------------------------------------------------------------

NEPOCHOPITELNÉ BARBARSTVÍ NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ
Tak jako každý rok se i letos většina nás vydala počátkem listopadu na hroby svých blízkých,aby zde tichou vzpomínkou a zažehnutím svíce uctila jejich památku.
Je velmi smutné,že jsme i v tomto tolik citlivém období zaznamenali v naší obci případ nepochopitelného barbarství některého z našich spoluobčanů,který na několika hrobech rozkradl a poničil smuteční výzdobu.Naposledy tomu bylo v sobotu 17.12.2005,kdy opět z nepochopitelných důvodů bylo poškozeno 13 hrobů a to rozbitím skel na lampičkách a co je mnohem horší i na skleněných kolumbáriích,kde jsou uchovávány urny.Na místě bylo Policií ČR a starostou obce zajištěno několik stop,které tento zrůdný pachatel zanechal na místě činu v podobě otisků pravděpodobně dámských (dívčích) stop v čerstvě napadaném sněhu.
Jelikož má většina z Vás v tomto malém kousku země uloženo to,co bývalo za života Vašim srdcím nejdražší,nebuďte prosím k chování těchto lidských hyen lhostejní.
Když už „nechcete vidět“pachatele vandalismu v ostatních částech obce,nedovolte jim alespoň devastovat místo,kde i řada z Vás jednou najde důstojné místo k poslednímu odpočinku.
UPOZORNĚNÍ :
Starosta obce dává tímto na vědomí,že pokud bude konkrétní osoba přistižena při hanobení památky zesnulých učiní vše pro nejpřísnější potrestání viníka.
                                                                                                                       Jiří Valvoda a starosta obce

--------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dne 11.12. 2005 vešel v platnost nový jízdní řád ČD.Jelikož přináší ve vlakových spojích s naší obcí podstatné změny,a to především v letním období jeho platnosti,je nutné se před cestou vlakem na konkrétní spoj dobře informovat.
                                                                                                                                                   Jiří Valvoda
(www.cd.cz)

--------------------------------------------------------------------------------

NOVÝ KABÁT OFICIÁLNÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE (www.zlatakoruna.cz)
Nové internetové stránky obce jsou již v provozu a mají za svůj úkol zlepšit informovanost svých občanů a návštěvníků obce.Důstojně reprezentovat naší obec a přispět k rozvoji cestovního ruchu.V této souvislosti nabízí obec všem podnikatelům,složkám a různým subjektům,které mají přímou vazbu s naší obcí, bezplatnou prezentaci na těchto stránkách.Své informace o své činnosti zasílejte nejlépe v elektronické podobě na adresu
ou@zlatakoruna.cz  nebo je předejte na podatelně Obecního úřadu ve Zlaté Koruně.Využijte tuto jedinečnou možnost své prezentace na internetových stránkách,které dle osvědčených zkušeností jsou značně navštěvované a mohou Vám pomoci při Vaší činnosti.

--------------------------------------------------------------------------------

„ANKETA“ :
 NEZÁVAZNÉ VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU.

Na základě stále častějších dotazů k možnosti vysokorychlostního připojení k internetu žádám možné zájemce ze všech částí naší obce,kteří by v budoucnu měli zájem o rychlejší a levnější možnost využívání internetu, než to umožňují současné technické podmínky v naší obci,aby svůj zájem nahlásili na Obecní úřad ve Zlaté Koruně.Tento průzkum může v následující době přispět k realizaci technického řešení pro rychlejší a tím i levnější internet na území naší obce.

--------------------------------------------------------------------------------

NABÍDKA OBRÁZKOVÉ PUBLIKACE „JIHOČESKÝ KRAJ“

V minulých dnech nám byla na Obecní úřad doručena obrázková kniha „Jihočeský kraj“ autorské dvojice manželů Josefa a Marie
Erhartových.
Jak je u této autorské dvojice dobrým zvykem je kniha provedena ve vysoké kvalitě a jak její název napovídá,seznamuje čtenáře s památkami a krásami Jihočeského kraje.
Kniha je k nahlédnutí na obecním úřadě,kde je ji v případě zájmu také možné objednat.Je nabízena za 400,-Kč a toto je cena za kterou je ji možno získat pouze tímto způsobem.Na pultech knihkupectví za ni zaplatíte o několik desítek korun víc.
                                                                                                                                              Jiří Valvoda 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Menu

  VOLBY 2014

Volby do zastupitelstva obce 10.-11.10 2014

www.volby.cz
Výledek voleb
www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Uskuteční se ve středu 19.9.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zlaté Koruně.

 Pozvánka

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg