Změna velikosti písma

Horní menu

Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec - samospráva > Vyhlášky, zákony, usnesení rady obce a zápisy z jednání zastupitelstva obce

Vyhlášky, zákony, zápisy z jednání zastupitelstva obce a usnesení rady obce

Následující veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna je plánované 21.09.2022 v 18.00 hodin v předsálí Domu kultury a sportu Zlatá Koruna č.p.55 

 Pozvánka na ZO dne 21.09.2022.pdf

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.5/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV č.4/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV č.3 2021 - o místním poplatku z pobytu 5.10.2021
OZV č.2_2021 - Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci a vymezení prostor pro volné pobíhání psů 30.3.2021
OZV č.1_2021 - Požární řád obce 30.3.2021
OZV č.5_2019 - o místním poplatku ze vstupného 1.1.2020
OZV č.4_2019 - o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce 1.1.2020

OZV č.3_2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č.1 a č.2 k OZV č.3_2019

1.1.2020
OZV č.2_2019 - o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV č.1_2019 - o místním poplatku z pobytu zrušena OZV č.3/2021 k 5.10.2021

1.1.2020

 OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlatá Koruna zrušena OZV č.4/2021 k 31.12.2021

22.4.2015 

 Nařízení obce č.1/2012 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území obce Zlatá Koruna

1.6.2012 

OZV č.1/2011 o místních poplatcích   Příloha č.1   Příloha č.2

zrušena OZV č.1/2019 k 31.12.2019

1.3.2011 

OZV č.1/2009 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

1.1.2010


OZV č.4/2008 "o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zlatá Koruna" 
zrušena OZV č.1/2015 k 22.4.2015

3.1.2009


OZV č.3/2008 "Požární řád obce Zlatá Koruna a jejích místních částech : Zlatá Koruna,Rájov,Plešovice zrušena OZV č.1/2021 k 30.4.2021

3.1.2009


OZV č.2/2008 "o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení veřejnostipřístupných kulturních podniků,včetně tanečních zábav a diskoték,a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku"

3.1.2009


OZV č.1/2008 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zrušena OZV č.1/2009 k 31.12.2009

1.1.2009


Změna č.2 územního plánu obce Zlatá Koruna - opatřením obecné povahy

4.8.2008


Změna č.1 územního plánu obce Zlatá Koruna - OZV č.1/2006

25.10.2006


OZV č.1/2005 O závazných částech územního plánu obce Zlatá Koruna

26.5.2005


OZV č.3/2003 O místních poplatcích  zrušena OZV č.1/2011 k 1.3.2011

1.1.2004

Dodatek č.1 Řádu pro pohřebiště

Nařízení obce č.1/2002 Řád pro pohřebiště

20.1.2016

1.7.2002

OZV č.1/2002 O stanovení podmínek pro konání veřejných produkcí v obci - zrušena OZV č.2/2008 k 3.1.2009

zrušena

OZV o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku zrušena OZV č.2/2021 k 30.4.2021

15.1.1993 

ŘÁDY OBCE  
Jednací řád rady obce Zlatá Koruna

9.6.2005

Jednací řád zastupitelstva obce Zlatá Koruna

22.3.2001

Organizační řád obce Zlatá Koruna

7.3.2008

 

 

Zápisy (výpis z usnesení) z jednání zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,

S průběhem každého jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo, neboť jednání jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva, který je Vám v úplné podobě k dispozici na obecním úřadě.

ROK 2022

Následující veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna je plánované 21.09.2022 v 18.00 hodin v předsálí Domu kultury a sportu Zlatá Koruna č.p.55 - Pozvánka na ZO dne 21.09.2022.pdf

 

 

Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.19/2022 ze dne 29.06.2022
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.18/2022 ze dne 27.04.2022
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.17/2022 ze dne 16.03.2022
Výpis z usnesení zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.17/2022 ze dne 16.03.2022
 

ROK 2021

ZO č.16/2021 ze dne 15.12.2021

ZO č.15/2021 ze dne 15.09.2021

ZO č.14/2021 ze dne 23.06.2021

ZO č.13/2021 ze dne 12.05.2021

ZO č.12/2021 ze dne 10.03.2021

ROK 2020

ZO č.11/2020 ze dne 16.12.2020

ZO č.10/2020 ze dne 16.09.2020

ZO č.09/2020 ze dne 24.06.2020

ZO č.08/2020 ze dne 20.05.2020

ZO č.07/2020 ze dne 26.02.2020 

ROK 2019

ZO č.06/2019 ze dne 04.12.2019

ZO č.05/2019 ze dne 11.09.2019

ZO č.04/2019 ze dne 12.06.2019

ZO č.03/2019 ze dne 17.04.2019

ZO č.02/2019 ze dne 27.02.2019

ROK 2018

ZO č.01/2018 ze dne 12.12.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna ze dne 29.10.2018

ZO č.21/2018 ze dne 19.09.2018

ZO č.20/2018 ze dne 27.06.2018

ZO č.19/2018 ze dne 25.04.2018

ZO č.18/2018 ze dne 21.02.2018

ROK 2017

ZO č.17/2017 ze dne 13.12.2017

+ Příloha k zápisu č.17

ZO č.16/2017 ze dne 13.09.2017

ZO č.15/2017 ze dne 28.06.2017

ZO č.14/2017 ze dne 26.04.2017

ZO č.13/2017 ze dne 22.02.2017

ROK 2016

ZO č.12/2016 ze dne 07.12.2016

ZO č.11/2016 ze dne 14.09.2016

ZO č.10/2016 ze dne 22.06.2016

ZO č.09/2016 ze dne 25.05.2016

ZO č.08/2016 ze dne 20.04.2016

ZO č.07/2016 ze dne 17.02.2016

ROK 2015

ZO č.06/2015 ze dne 16.12.2015

ZO č.05/2015 ze dne 23.09.2015

ZO č.04/2015 ze dne 24.06.2015

ZO č.03/2015 ze dne 22.04.2015

ZO č.02/2015 ze dne 25.02.2015

ROK 2014

ZO č.01/2014 ze dne 17.12.2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.11.2014

ZO č.19/2014 ze dne 25.06.2014

ZO č.18/2014 ze dne 23.04.2014

ZO č.17/2014 ze dne 26.02.2014

ROK 2013

ZO č.16/2013 ze dne 18.12.2013

ZO č.15/2013 ze dne 25.09.2013

ZO č.14/2013 ze dne 26.06.2013

ZO č.13/2013 ze dne 24.04.2013 

ZO č.12/2013 ze dne 27.02.2013

ROK 2012

ZO č.11/2012 ze dne 19.12.2012

ZO č.10/2012 ze dne 26.09.2012

ZO č.09/2012 ze dne 27.06.2012

ZO č.08/2012 ze dne 25.04.2012

ZO č.07/2012 ze dne 29.02.2012

ROK 2011

ZO č.06/2011 ze dne 14.12.2011

ZO č.05/2011 ze dne 21.09.2011

ZO č.04/2011 ze dne 22.06.2011

ZO č.03/2011 ze dne 18.05.2011

ZO č.02/2011 ze dne 24.02.2011

ROK 2010

ZO č.01/2010 ze dne 13.12.2010

Ustavující zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.11.2010

ZO č.21/2010 ze dne 30.09.2010

ZO č.20/2010 ze dne 26.8.2010

ZO č.19/2010 ze dne 27.05.2010

ZO č.18/2010 ze dne 11.03.2010

ROK 2009

ZO č.17/2009 ze dne 17.12.2009

ZO č.16/2009 ze dne 26.11.2009

ZO č.15/2009 ze dne 10.9.2009

ZO č.14/2009 ze dne 11.6.2009

ZO č.13/2009 ze dne 11.3.2009

ROK 2008

ZO č.12/2008 ze dne 18.12.2008

ZO č.11/2008 ze dne 2.10.2008

ZO č.10/2008 ze dne 17.7.2008

ZO č.09/2008 ze dne 05.06.2008

ZO č.08/2008 ze dne 13.03.2008

ROK 2007

ZO č.07/2007 ze dne 27.12.2007

ZO č.06/2007 ze dne 26.11.2007

ZO č.05/2007 ze dne 27.09.2007

ZO č.04/2007 ze dne 28.06.2007

ZO č.03/2007 ze dne 03.05.2007

ZO č.02/2007 ze dne 01.02.2007

ROK 2006

ZO č.01/2006 ze dne 14.12.2006

Ustavující zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.11.2006

ZO č.24/2006 ze dne 25.7.2006

ZO č.23/2006 ze dne  4.5.2006

USNESENÍ RADY OBCE

ROK 2022

RO č.72/2022 ze dne 17.08.2022

RO č.71/2022 ze dne 11.08.2022

RO č.70/2022 ze dne 20.07.2022

RO č.69/2022 ze dne 23.06.2022

RO č.68/2022 ze dne 01.06.2022

RO č.67/2022 ze dne 18.05.2022

RO č.66/2022 ze dne 06.04.2022

RO č.65/2022 ze dne 17.03.2022

RO č.64/2022 ze dne 03.03.2022

RO č.63/2022 ze dne 10.02.2022

RO č.62/2022 ze dne 12.01.2022

ROK 2021

RO č.61/2021 ze dne 31.12.2021

RO č.60/2021 ze dne 08.12.2021

RO č.59/2021 ze dne 10.11.2021

RO č.58/2021 ze dne 01.11.2021

RO č.57/2021 ze dne 06.10.2021

RO č.56/2021 ze dne 24.09.2021

RO č.55/2021 ze dne 08.09.2021

RO č.54/2021 ze dne 24.08.2021

RO č.53/2021 ze dne 19.08.2021

RO č.52/2021 ze dne 18.08.2021

RO č.51/2021 ze dne 09.08.2021

RO č.50/2021 ze dne 14.07.2021

RO č.49/2021 ze dne 30.06.2021

RO č.48/2021 ze dne 16.06.2021

RO č.47/2021 ze dne 21.04.2021

RO č.46/2021 ze dne 31.03.2021

RO č.45/2021 ze dne 10.03.2021

RO č.44/2021 ze dne 24.02.2021

RO č.43/2021 ze dne 10.02.2021

RO č.42/2021 ze dne 20.01.2021

ROK 2020

RO č.41/2020 ze dne 30.12.2020

RO č.40/2020 ze dne 18.11.2020

RO č.39/2020 ze dne 14.10.2020

RO č.38/2020 ze dne 09.09.2020

RO č.37/2020 ze dne 26.08.2020

RO č.36/2020 ze dne 22.07.2020

RO č.35/2020 ze dne 13.07.2020

RO č.34/2020 ze dne 01.07.2020

RO č.33/2020 ze dne 24.06.2020

RO č.32/2020 ze dne 03.06.2020

RO č.31/2020 ze dne 13.05.2020

RO č.30/2020 ze dne 06.05.2020

RO č.29/2020 ze dne 22.04.2020

RO č.28/2020 ze dne 01.04.2020

RO č.27/2020 ze dne 12.03.2020

RO č.26/2020 ze dne 04.03.2020

RO č.25/2020 ze dne 25.02.2020

RO č.24/2020 ze dne 15.01.2020

 

ROK 2019

RO č.23/2019 ze dne 31.12.2019

RO č.22/2019 ze dne 18.12.2019

RO č.21/2019 ze dne 19.11.2019

RO č.20/2019 ze dne 06.11.2019

RO č.19/2019 ze dne 23.10.2019

RO č.18/2019 ze dne 04.09.2019

RO č.17/2019 ze dne 31.07.2019

RO č.16/2019 ze dne 10.07.2019

RO č.15/2019 ze dne 12.06.2019

RO č.14/2019 ze dne 29.05.2019

RO č.13/2019 ze dne 20.05.2019

RO č.12/2019 ze dne 24.04.2019

RO č.11/2019 ze dne 10.04.2019

RO č.10/2019 ze dne 18.03.2019

RO č.09/2019 ze dne 06.03.2019

RO č.08/2019 ze dne 13.02.2019

RO č.07/2019 ze dne 06.02.2019

RO č.06/2019 ze dne 23.01.2019

RO č.05/2019 ze dne 09.01.2019

ROK 2018

RO č.04/2018 ze dne 31.12.2018

RO č.03/2018 ze dne 05.12.2018

RO č.02/2018 ze dne 21.11.2018

RO č.01/2018 ze dne 14.11.2018

RO č.72/2018 ze dne 18.10.2018

RO č.71/2018 ze dne 29.08.2018

RO č.70/2018 ze dne 08.08.2018

RO č.69/2018 ze dne 16.07.2018

RO č.68/2018 ze dne 14.06.2018

RO č.67/2018 ze dne 16.05.2018

RO č.66/2018 ze dne 18.04.2018

RO č.65/2018 ze dne 04.04.2018

RO č.64/2018 ze dne 07.03.2018

RO č.63/2018 ze dne 14.02.2018

RO č.62/2018 ze dne 24.01.2018 

RO č.61/2018 ze dne 07.01.2018

ROK 2017

RO č.60/2017 ze dne 29.12.2017

RO č.59/2017 ze dne 29.11.2017

RO č.58/2017 ze dne 01.11.2017

RO č.57/2017 ze dne 18.10.2017

RO č.56/2017 ze dne 27.09.2017

RO č.55/2017 ze dne 06.09.2017

RO č.54/2017 ze dne 16.08.2017

RO č.53/2017 ze dne 31.07.2017

RO č.52/2017 ze dne 19.07.2017

RO č.51/2017 ze dne 14.06.2017

RO č.50/2017 ze dne 31.05.2017

RO č.49/2017 ze dne 03.05.2017

RO č.48/2017 ze dne 12.04.2017

RO č.47/2017 ze dne 15.03.2017

RO č.46/2017 ze dne 22.02.2017

RO č.45/2017 ze dne 13.02.2017

RO č.44/2017 ze dne 11.01.2017

ROK 2016

RO č.43/2016 ze dne 28.12.2016

RO č.42/2016 ze dne 22.11.2016

RO č.41/2016 ze dne 26.10.2016

RO č.40/2016 ze dne 11.10.2016

RO č.39/2016 ze dne 19.09.2016

RO č.38/2016 ze dne 07.09.2016

RO č.37/2016 ze dne 24.08.2016

RO č.36/2016 ze dne 13.07.2016

RO č.35/2016 ze dne 15.06.2016

RO č.34/2016 ze dne 03.06.2016

RO č.33/2016 ze dne 25.05.2016

RO č.32/2016 ze dne 17.05.2016

RO č.31/2016 ze dne 28.04.2016

RO č.30/2016 ze dne 07.04.2016

RO č.29/2016 ze dne 23.03.2016

RO č.28/2016 ze dne 09.03.2016

RO č.27/2016 ze dne 17.02.2016

RO č.26/2016 ze dne 10.02.2016

RO č.25/2016 ze dne 20.01.2016

ROK 2015

RO č.24/2015 ze dne 31.12.2015

RO č.23/2015 ze dne 16.12.2015

RO č.22/2015 ze dne 09.12.2015

RO č.21/2015 ze dne 04.11.2015

RO č.20/2015 ze dne 20.10.2015

RO č.19/2015 ze dne 30.09.2015

RO č.18/2015 ze dne 10.09.2015

RO č.17/2015 ze dne 02.09.2015

RO č.16/2015 ze dne 11.08.2015

RO č.15/2015 ze dne 22.07.2015

RO č.14/2015 ze dne 30.06.2015

RO č.13/2015 ze dne 10.06.2015

RO č.12/2015 ze dne 06.05.2015

RO č.11/2015 ze dne 22.04.2015

RO č.10/2015 ze dne 16.04.2015

RO č.09/2015 ze dne 01.04.2015

RO č.08/2015 ze dne 19.03.2015

RO č.07/2015 ze dne 11.03.2015

RO č.06/2015 ze dne 25.02.2015

RO č.05/2015 ze dne 12.02.2015

RO č.04/2015 ze dne 14.01.2015

ROK 2014

RO č.03/2014 ze dne 31.12.2014

RO č.02/2014 ze dne 03.12.2014

RO č.01/2014 ze dne 20.11.2014

RO č.78/2014 ze dne 30.10.2014

RO č.77/2014 ze dne 15.10.2014

RO č.76/2014 ze dne 30.09.2014

RO č.75/2014 ze dne 17.09.2014

RO č.74/2014 ze dne 25.08.2014

RO č.73/2014 ze dne 13.08.2014

RO č.72/2014 ze dne 16.07.2014

RO č.71/2014 ze dne 01.07.2014

RO č.70/2014 ze dne 18.06.2014

RO č.69/2014 ze dne 28.05.2014

RO č.68/2014 ze dne 15.05.2014

RO č.67/2014 ze dne 14.04.2014

RO č.66/2014 ze dne 26.03.2014

RO č.65/2014 ze dne 13.03.2014

RO č.64/2014 ze dne 19.02.2014

RO č.63/2014 ze dne 05.02.2014

RO č.62/2014 ze dne 31.01.2014

RO č.61/2014 ze dne 15.01.2014

ROK 2013

pRO č.60/2013 ze dne 11.12.2013

pRO č.59/2013 ze dne 29.11.2013

pRO č.58/2013 ze dne 13.11.2013

pRO č.57/2013 ze dne 30.10.2013

pRO č.56/2013 ze dne 30.09.2013

pRO č.55/2013 ze dne 11.09.2013

pRO č.54/2013 ze dne 28.08.2013

pRO č.53/2013 ze dne 07.08.2013

pRO č.52/2013 ze dne 31.07.2013

pRO č.51/2013 ze dne 10.07.2013

pRO č.50/2013 ze dne 28.06.2013

pRO č.49/2013 ze dne 19.06.2013

pRO č.48/2013 ze dne 31.05.2013

pRO č.47/2013 ze dne 15.05.2013

pRO č.46/2013 ze dne 30.04.2013

pRO č.45/2013 ze dne 10.04.2013

pRO č.44/2013 ze dne 27.03.2013

pRO č.43/2013 ze dne 15.03.2013

pRO č.42/2013 ze dne 28.02.2013

pRO č.41/2013 ze dne 20.02.2013

pRO č.40/2013 ze dne 06.02.2013

pRO č.39/2013 ze dne 25.01.2013

ROK 2012

RO č.38/2012 ze dne 04.12.2012

RO č.37/2012 ze dne 21.11.2012

RO č.36/2012 ze dne 31.10.2012

RO č.35/2012 ze dne 17.10.2012

RO č.34/2012 ze dne 19.09.2012

RO č.33/2012 ze dne 28.08.2012

RO č.32/2012 ze dne 01.08.2012

 RO č.31/2012 ze dne 18.07.2012

 RO č.30/2012 ze dne 13.06.2012 

RO č.29/2012 ze dne 30.05.2012

RO č.28/2012 ze dne 16.05.2012

RO č.27/2012 ze dne 18.04.2012

RO č.26/2012 ze dne 04.04.2012

RO č.25/2012 ze dne 21.03.2012

RO č.24/2012 ze dne 07.03.2012

RO č.23/2012 ze dne 22.02.2012

RO č.22/2012 ze dne 15.02.2012

RO č.21/2012 ze dne 18.01.2012

ROK 2011

RO č.20/2011 ze dne 28.12.2011

RO č.19/2011 ze dne 29.11.2011

RO č.18.2011 ze dne 09.11.2011

RO č.17/2011 ze dne 12.10.2011

RO č.16/2011 ze dne 07.09.2011

RO č.15/2011 ze dne 10.08.2011

RO č.14/2011 ze dne 13.07.2011

RO č.13/2011 ze dne 08.06.2011

RO č.12/2011 ze dne 11.05.2011

RO č.11/2011 ze dne 04.05.2011

RO č.10/2011 ze dne 13.04.2011

RO č.09/2011 ze dne 30.03.2011

RO č.08/2011 ze dne 16.03.2011

RO č.07/2011 ze dne 02.03.2011

RO č.06/2011 ze dne 16.02.2011

RO č.05/2011 ze dne 09.02.2011

RO č.04/2011 ze dne 19.1.2011

ROK 2010

RO č.03/2010 ze dne 27.12.2010

RO č.02/2010 ze dne 08.12.2010

RO č.01/2010 ze dne 01.12.2010

Nové volební období 2010-2014

RO č.86/2010 ze dne 26.10.2010

RO č.85/2010 ze dne 11.10.2010

RO č.84/2010 ze dne 16.09.2010

RO č.83/2010 ze dne 19.08.2010

RO č.82/2010 ze dne 29.07.2010

RO č.81/2010 ze dne 01.07.2010

RO č.80/2010 ze dne 31.05.2010

RO č.79/2010 ze dne 27.05.2010

RO č.78/2010 ze dne 06.05.2010

RO č.77/2010 ze dne 15.04.2010

RO č.76/2010 ze dne 31.03.2010

RO č.75/2010 ze dne 04.03.2010

RO č.74/2010 ze dne 25.02.2010

RO č.73/2010 ze dne 17.02.2010

RO č.72/2010 ze dne 04.02.2010

RO č.71/2010 ze dne 14.01.2010

ROK 2009

RO č.70/2009 ze dne 17.12.2009

RO č.69/2009 ze dne 10.12.2009

RO č.68/2009 ze dne 04.11.2009

RO č.67/2009 ze dne 22.10.2009

RO č.66/2009 ze dne 08.10.2009

RO č.65/2009 ze dne 24.09.2009

RO č.64/2009 ze dne 31.08.2009

RO č.63/2009 ze dne 13.08.2009

RO č.62/2009 ze dne 06.08.2009

RO č.61/2009 ze dne 23.07.2009

RO č.60/2009 ze dne 08.07.2009

RO č.59/2009 ze dne 25.06.2009

RO č.58/2009 ze dne 11.06.2009

RO č.57/2009 ze dne 04.06.2009

RO č.56/2009 ze dne 29.05.2009

RO č.55/2009 ze dne 13.05.2009

RO č.54/2009 ze dne 06.05.2009

RO č.53/2009 ze dne 15.04.2009

RO č.52/2009 ze dne 09.04.2009

RO č.51/2009 ze dne 26.03.2009

RO č.50/2009 ze dne 11.03.2009

RO č.49/2009 ze dne 26.02.2009

RO č.48/2009 ze dne 19.02.2009

RO č.47/2009 ze dne 29.01.2009

RO č.46/2009 ze dne 08.01.2009

ROK 2008

RO č.45/2008 ze dne 18.12.2008

RO č.44/2008 ze dne 4.12.2008

RO č.43/2008 ze dne 13.11.2008

RO č.42/2008 ze dne 23.10.2008

RO č.41/2008 ze dne 25.09.2008

RO č.40/2008 ze dne 04.09.2008

RO č.39/2008 ze dne 10.07.2008

RO č.38/2008 ze dne 02.07.2008

RO č.37/2008 ze dne 18.06.2008

RO č.36/2008 ze dne 29.05.2008

RO č.35/2008 ze dne 14.05.2008

RO č.34/2008 ze dne 28.04.2008

RO č.33/2008 ze dne 09.04.2008

RO č.32/2008 ze dne 26.03.2008

RO č.31/2008 ze dne 13.03.2008

RO č.30/2008 ze dne 06.03.2008

RO č.29/2008 ze dne 20.02.2008

RO č.28/2008 ze dne 23.01.2008

RO č.27/2008 ze dne 10.01.2008

ROK 2007

RO č.26/2007 ze dne 27.12.2007

RO č.25/2007 ze dne 20.12.2007

RO č.24/2007 ze dne 06.12.2007

RO č.23/2007 ze dne 21.11.2007

RO č.22/2007 ze dne 08.11.2007
RO č.21/2007 ze dne 25.10.2007

RO č.20/2007 ze dne 11.10.2007
RO č.019/2007 ze dne 19.09.2007
RO č.018/2007 ze dne 06.09.2007

RO č.017/2007 ze dne 23.08.2007
RO č.016/2007 ze dne 01.08.2007  
RO č.015/2007 ze dne 11.07.2007
RO č.014/2007 ze dne 14.06.2007
RO č.013/2007 ze dne 30.5.2007
RO č.012/2007 ze dne 26.04.2007
RO č.011/2007 ze dne 27.03.2007

RO č.010/2007 ze dne 15.03.2007

RO č.009/2007 ze dne 01.03.2007
RO č.008/2007 ze dne 08.02.2007
RO č.007/2007 ze dne 25.01.2007

RO č.006/2007 ze dne 11.01.2007

ROK 2006

RO č.005/2006 ze dne 28.12.2006
RO č.004/2006 ze dne 14.12.2006
RO č.003/2006 ze dne  7.12.2006
RO č.002/2006 ze dne 21.11.2006
RO č.001/2006 ze dne   9.11.2006