Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Obec - samospráva > Vyhlášky, zákony, rada, zastupitelstvo

Vyhlášky, zákony, rada, zastupitelstvo


Sbírka právních předpisů

Zápisy zastupitelstvo, rada:

Kategorie:


Archiv zastupitelstvo + rada

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.5/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV č.4/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV č.3 2021 - o místním poplatku z pobytu 5.10.2021
OZV č.2_2021 - Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci a vymezení prostor pro volné pobíhání psů 30.3.2021
OZV č.1_2021 - Požární řád obce 30.3.2021
OZV č.5_2019 - o místním poplatku ze vstupného 1.1.2020
OZV č.4_2019 - o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce 1.1.2020

OZV č.3_2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č.1 Příloha č.2

1.1.2020
OZV č.2_2019 - o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV č.1_2019 - o místním poplatku z pobytu zrušena OZV č.3/2021 k 5.10.2021

1.1.2020

 OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlatá Koruna zrušena OZV č.4/2021 k 31.12.2021

22.4.2015 

 Nařízení obce č.1/2012 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území obce Zlatá Koruna

1.6.2012 

OZV č.1/2011 o místních poplatcích   Příloha č.1   Příloha č.2

zrušena OZV č.1/2019 k 31.12.2019

1.3.2011 

OZV č.1/2009 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

1.1.2010

OZV č.4/2008 "o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zlatá Koruna" 
zrušena OZV č.1/2015 k 22.4.2015

3.1.2009

OZV č.3/2008 "Požární řád obce Zlatá Koruna a jejích místních částech : Zlatá Koruna,Rájov,Plešovice zrušena OZV č.1/2021 k 30.4.2021

3.1.2009

OZV č.2/2008 "o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení veřejnostipřístupných kulturních podniků,včetně tanečních zábav a diskoték,a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku"

3.1.2009

OZV č.1/2008 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zrušena OZV č.1/2009 k 31.12.2009

1.1.2009

Změna č.2 územního plánu obce Zlatá Koruna - opatřením obecné povahy

4.8.2008

Změna č.1 územního plánu obce Zlatá Koruna - OZV č.1/2006

25.10.2006

OZV č.1/2005 O závazných částech územního plánu obce Zlatá Koruna

26.5.2005

OZV č.3/2003 O místních poplatcích  zrušena OZV č.1/2011 k 1.3.2011

1.1.2004

Dodatek č.1 Řádu pro pohřebiště

Nařízení obce č.1/2002 Řád pro pohřebiště

20.1.2016

1.7.2002

OZV č.1/2002 O stanovení podmínek pro konání veřejných produkcí v obci - zrušena OZV č.2/2008 k 3.1.2009

zrušena

OZV o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku zrušena OZV č.2/2021 k 30.4.2021

15.1.1993 

ŘÁDY OBCE  
Jednací řád rady obce Zlatá Koruna

9.6.2005

Jednací řád zastupitelstva obce Zlatá Koruna

22.3.2001

Organizační řád obce Zlatá Koruna

7.3.2008