Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Obec - samospráva > Územní plán obce Zlatá Koruna

Územní plán Zlatá Koruna

ZMĚNA č.2 - návrh

 00a_ZM. 2_ÚP ZLATÁ KORUNA_TEXT_VÝROK.pdf

00b_ZM. 2_ÚP ZLATÁ KORUNA_TEXT_ODŮVODNĚNÍ.pdf

00c_ZM. 2_ÚP ZLATÁ KORUNA_ÚPLNÉ ZNĚNÍ.pdf

01_zm2_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf

02_zm2_HLAVNÍ VÝKRES.pdf

03_zm2_VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf

04_zm2_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB.pdf

05_zm2_VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ.pdf

06_zm2_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

07_zm2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf

-----------------------------------------------------------------

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÁ KORUNA

00_UZ1_ÚP ZLATÁ KORUNA_TEXTOVÁ ČÁST.pdf

UP Zlata Koruna - 1 - Vykres zakladniho cleneni uzemi.pdf

UP Zlata Koruna - 2 - Hlavni vykres.pdf

UP Zlata Koruna - 3 - Vykres dopravni a technicke infrastruktury.pdf

UP Zlata Koruna - 4 - Vykres verejne prospesnych staveb opatreni a asanaci.pdf

UP Zlata Koruna - 5 - Vykres poradi zmen v uzemi.pdf

UP Zlata Koruna - 6 - Koordinacni vykres.pdf

ZMĚNA č.1 územního plánu Zlatá Koruna

 00a_ZM. 1_ÚP ZLATÁ KORUNA_TEXT_VÝROK.pdf

00b_ZM. 1_ÚP ZLATÁ KORUNA_TEXT_ODŮVODNĚNÍ.pdf

00c_ZM. 1_ÚP ZLATÁ KORUNA_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ.pdf

01_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_změna č.pdf

02_HLAVNÍ VÝKRES_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

03_KOORDINAČNÍ VÝKRES_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

04_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

05_VÝKRES ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

 

-----------------------------------------------------------------

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZLATÁ KORUNA (platnost od 3.1.2022)

Opatření obecné povahy - ÚP obce Zlatá Koruna.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 9 - Výkres historické vývoje ZK.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST_15_12_2021.pdf

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU "ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÁ KORUNA"

20.února 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č.p.41

VV veřejné projednání Úp Zlatá Koruna_podepsaný[1].pdf

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 9 - Výkres historického vývoje ZK.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST_11_2019.pdf

Ukončení příjmu nových žádostí o změnu v rámci pořizování nového územního plánu do 30.11.2017

Vystavení návrhu Územního plánu Zlatá Koruna 3.4.2017

Veřejná vyhláška

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.jpg

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST.pdf

Návrh zadání územního plánu obce Zlatá Koruna

Příloha č.1

Příloha č.2

Vyhláška

Zadání územního plánu obce Zlatá koruna schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2.2016

Schválené zadání 

 

OSTATNÍ

Požárně nebezpečný prostor - odborný článek

Hlavní výkres předchozího územního plánu obce Zlatá Koruna (PDF 2,13MB) platnost do 2.1.2022 !

http://geoportal.gepro.cz/OBCE/zlata_koruna