Změna velikosti písma

Horní menu

Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec - samospráva > Územní plán obce Zlatá Koruna

Územní plán obce Zlatá Koruna

Požárně nebezpečný prostor - odborný článek

Hlavní výkres územního plánu obce Zlatá Koruna (PDF 2,13MB)

http://geoportal.gepro.cz/OBCE/zlata_koruna

V platnosti jsou již tři změny územního plánu.Bližší informace u starosty obce !

V současné době probíhá pořizování nového územního plánu !!!

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU "ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÁ KORUNA"

20.února 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č.p.41

VV veřejné projednání Úp Zlatá Koruna_podepsaný[1].pdf

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 9 - Výkres historického vývoje ZK.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST_11_2019.pdf

 

Ukončení příjmu nových žádostí o změnu v rámci pořizování nového územního plánu do 30.11.2017

Vystavení návrhu Územního plánu Zlatá Koruna 3.4.2017

Veřejná vyhláška

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.jpg

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST.pdf

Návrh zadání územního plánu obce Zlatá Koruna

Příloha č.1

Příloha č.2

Vyhláška

Zadání územního plánu obce Zlatá koruna schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2.2016

Schválené zadání