Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Obec - samospráva > Územní plán obce Zlatá Koruna

Územní plán obce Zlatá Koruna

NÁVRH ZMĚNY č.1 územního plánu Zlatá Koruna

00a_ZM. 1_ÚP ZLATÁ KORUNA_TEXT_VÝROK_15022023.pdf

00b_ZM. 1_ÚP ZLATÁ KORUNA_TEXT_ODŮVODNĚNÍ_15022023.pdf

00c_ZM. 1_ÚP ZLATÁ KORUNA_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ_15022023.pdf

01_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

02_HLAVNÍ VÝKRES_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

03_KOORDINAČNÍ VÝKRES_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

 

04_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna_.pdf

05_VÝKRES ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU_změna č. 1 ÚP Zlatá Koruna.pdf

Veřejná vyhláška změna č.1 územního plánu obce ZK.pdf

-----------------------------------------------------------------

OSTATNÍ

Požárně nebezpečný prostor - odborný článek

Hlavní výkres předchozího územního plánu obce Zlatá Koruna (PDF 2,13MB) platnost do 2.1.2022 !

http://geoportal.gepro.cz/OBCE/zlata_koruna

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZLATÁ KORUNA (platnost od 3.1.2022)

Opatření obecné povahy - ÚP obce Zlatá Koruna.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 9 - Výkres historické vývoje ZK.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST_15_12_2021.pdf

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU "ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÁ KORUNA"

20.února 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č.p.41

VV veřejné projednání Úp Zlatá Koruna_podepsaný[1].pdf

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 9 - Výkres historického vývoje ZK.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST_11_2019.pdf

Ukončení příjmu nových žádostí o změnu v rámci pořizování nového územního plánu do 30.11.2017

Vystavení návrhu Územního plánu Zlatá Koruna 3.4.2017

Veřejná vyhláška

ÚP Zlatá Koruna - 1 - Výkres základního členění území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 2 - Hlavní výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 3 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 5 - Výkres pořadí změn v území.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 6 - Koordinační výkres.pdf

ÚP Zlatá Koruna - 7 - Výkres širších vztahů.jpg

ÚP Zlatá Koruna - 8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST.pdf

Návrh zadání územního plánu obce Zlatá Koruna

Příloha č.1

Příloha č.2

Vyhláška

Zadání územního plánu obce Zlatá koruna schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2.2016

Schválené zadání