Svatební obřady

DŮLEŽITÉ INFORMACE MATRIČNÍHO ÚŘADU ZLATÁ KORUNA

1) Správní poplatek – dle zák.634/2004 pol.12
a) Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky     3.000  Kč.
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000  Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000 Kč 

2) Úhrada nákladů obce spojených se svatebním obřadem 
Svatební obřad  1.000  Kč.
Další služba - zajištění hudby z CD přehrávače  350,-Kč

U snoubenců, kteří mají   trvalý pobyt v obci Zlatá Koruna je svatební obřad osvobozený od správních poplatků a úhrad, dle bodu 1b),c) a 2). Platí i v případě, že trvalý pobyt v obci Zlatá Koruna má pouze jeden z nich.

3) Místa pro obřad

Svatební obřad lze uspořádat v budově Obecního úřadu - zasedací místnosti (tj.úředně určená místnost), příp. na jiném vhodném místě v katastru obce nebo v interiérech a exteriérech  kláštera Zlatá Koruna. Toto místo je však nutné dohodnout se správou kláštera Zlatá Koruna.


4) Oddávací den

Oddávací den je stanoven na čtvrtek.
Další dny v týdnu,kdy je umožněn svatební obřad :
úterý, středa, pátek a každá sobota v lichém týdnu, pokud není tento den státním svátkem.

Pro církevní svatby jsou určené sudé soboty.
Termín je nutné dohodnout nejprve na matrice Obecního úřadu Zlatá Koruna.

5) Parkování
Parkování v areálu kláštera je možné pouze s platným povolením, které vydává Obecní úřad Zlatá Koruna. Povolení se vydává pro  tři vozidla pro jednu svatbu a je nutné viditelně jej vystavit za předním sklem. .
Ostatní vozidla je nutné zaparkovat u domu kultury a sportu. Docházková vzdálenost 3 minuty.

Klášter Zlatá Koruna

Snoubenci předkládají:
dotazník k uzavření manželství - obdržíte na matrice nebo si ho můžete vytisknout a vyplněný přinést

rodné listy - originály
platné občanské průkazy
rozvedení – rozsudek o rozvodu, opatřený doložkou právní moci – originál
ovdovělí – úmrtní list zemřelého manžela/ky - originál
nezletilí – (starší 16 let) – právoplatné soudní rozhodnutí o povolení uzavřít sňatek, opatřené doložkou právní moci (o tento doklad je nutné požádat spolu se svými rodiči u příslušného soudu)

K obřadu se dostavte o patnáct minut dříve. Musíte předložit platný občanský průkaz, jehož část Vám bude oddělena a obdržíte potvrzení o změně rodinného stavu.

Svědci – musí být starší osmnácti let, předkládají platné občanské průkazy nebo platné cestovní pasy.

Oddací list Vám bude vydán osobně nebo zaslán poštou do 30 dnů od obřadu. Do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu musíte požádat o nový občanský průkaz.

Další informace obdržíte na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně
(úřední dny pondělí,středa 7.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hodin)  - tel. (+420) 380 743 119
e-mail : matrika@zlatakoruna.cz

 

Pořadatelské služby

------------------------------------------------------------------------------------

Hostinec Na Letnébez názvu.png
Zlatá Koruna č.p.56, 381 01

- tel. +420 730 190 254
info@hostinecnaletne.cz 

www.hostinecnaletne.cz

Hostinec Na Letné je zasazen do krásné přírody malebné vesničky Zlatá Koruna, vzdálené 3 km od Českého Krumlova. Hostinec má za sebou více jak staletou historii a jeho kořeny sahají do roku 1904. V našem hostinci si můžete vychutnat poctivou českou kuchyni. Pro přípravu pokrmů vybíráme maso ověřené kvality od místních chovatelů a čerstvé bylinky, které si sami vypěstujeme. Hostinec je rodinným podnikem, ve kterém se snažíme vytvořit příjemnou atmosféru založenou na vstřícnosti a spokojenosti našich zákazníků. Naším přáním je, aby se k nám hosté rádi vraceli.

   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTĚPÁNKA BENDOVÁ
zlata koruna 2.jpg
Velice rádi Vám zorganizujeme svatební obřad v klášteře Zlatá Koruna, a to v exteriérech i interiérech.
Mgr.Štěpánka Bendová Cipínová, 
svatební koordinátor

tel: + 420 608 731 567
http://www.stepanka-bendova.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Svatební fotograf

Marek Plandor - Mob. (+420) 608 75 75 73,
E-mail: info@marekplandor.cz
http://www.fotoplandor.cz/

 

Mgr. Václav Kahovec - Mob. (+420) 776 308 724
E-mail: v.kahovec@seznam.cz
http://vaclavkahovec.cz/

 

 

 

 

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18.00 hodin

 Pozvánka ZO č.5

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg