Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Svatební obřady

Svatební obřady

DŮLEŽITÉ INFORMACE MATRIČNÍHO ÚŘADU ZLATÁ KORUNA

Uzavřít manželství nebo registrované partnerství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

1) Správní poplatek – dle zák.634/2004 pol.12

Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky     5 000,- Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000,- Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost  3 000,- Kč 

Vydání Osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření církevního sňatku 500,- Kč

Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500,- Kč

 

2) Místa pro obřad

Svatební obřad lze uspořádat v budově Obecního úřadu Zlatá Koruna - zasedací místnosti (tj. úředně určená místnost), příp. na jiném vhodném místě v katastru obce nebo v interiérech a exteriérech  kláštera Zlatá Koruna. Toto místo je však nutné dohodnout se správou kláštera Zlatá Koruna.

3) Oddávací den
Oddávací den pro civilní obřady je stanoven radou obce na čtvrtek.
Další dny v týdnu kdy je umožněn svatební obřad : úterý, středa, pátek a každá sobota v lichém týdnu, pokud není tento den státním svátkem.

Pro církevní svatby jsou určené sudé soboty.
Termín je nutné dohodnout nejprve na matrice Obecního úřadu Zlatá Koruna. 

 

4) Parkování
Parkování v areálu kláštera je možné pouze s platným povolením, které vydává Obecní úřad Zlatá Koruna. Povolení se vydává pro  tři vozidla pro jednu svatbu a je nutné viditelně jej vystavit za předním sklem. .
Ostatní vozidla je nutné zaparkovat u Domu kultury a sportu. Docházková vzdálenost 3 minuty.

Klášter Zlatá Koruna

Snoubenci předkládají:

dotazník k uzavření manželství - obdržíte na matrice, k vytisknutí zde Dotazník k uzavření manželství.pdf

rodné listy - originály
platné občanské průkazy
rozvedení – rozsudek o rozvodu, opatřený doložkou právní moci – originál
ovdovělí – úmrtní list zemřelého manžela/ky - originál
nezletilí – (starší 16 let) – právoplatné soudní rozhodnutí o povolení uzavřít sňatek, opatřené doložkou právní moci (o tento doklad je nutné požádat spolu se svými rodiči u příslušného soudu)

K obřadu se dostavte o patnáct minut dříve. Předkládáte platný občanský průkaz, jehož část Vám bude oddělena (pouze v případě, že dojde ke změně údajů v něm uvedených).

Svědci – musí být starší osmnácti let, předkládají platné občanské průkazy.

Oddací list Vám bude vydán osobně nebo zaslán poštou do 30 dnů od obřadu. Do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu žádáte o nový občanský průkaz.

Další informace obdržíte na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně
(úřední dny: pondělí, středa 7.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hodin)  - tel. (+420) 380 743 119
e-mail : matrika@zlatakoruna.cz

Pořadatelské služby

Hostinec Na Letné

Zlatá Koruna č.p. 56, 382 02 Zlatá Koruna
- tel. +420 730 190 254
info@hostinecnaletne.cz
hostinec

www.hostinecnaletne.cz

Hostinec Na Letné je zasazen do krásné přírody malebné vesničky Zlatá Koruna, vzdálené 3 km od Českého Krumlova. Hostinec má za sebou více jak staletou historii a jeho kořeny sahají do roku 1904. V našem hostinci si můžete vychutnat poctivou českou kuchyni. Pro přípravu pokrmů vybíráme maso ověřené kvality od místních chovatelů a čerstvé bylinky, které si sami vypěstujeme. Hostinec je rodinným podnikem, ve kterém se snažíme vytvořit příjemnou atmosféru založenou na vstřícnosti a spokojenosti našich zákazníků. Naším přáním je, aby se k nám hosté rádi vraceli.

ŠTĚPÁNKA BENDOVÁ
Klášterní zahrada

Velice rádi Vám zorganizujeme svatební obřad v klášteře Zlatá Koruna, a to v exteriérech i interiérech.
Mgr. Štěpánka Bendová Cipínová, 
svatební koordinátor
tel: + 420 608 731 567
http://www.stepanka-bendova.cz/

Svatební fotograf

Marek Plandor

Mob. (+420) 608 75 75 73,
E-mail: info@marekplandor.cz
http://www.fotoplandor.cz/

 

Mgr. Václav Kahovec

Mob. (+420) 776 308 724
E-mail: v.kahovec@seznam.cz
http://vaclavkahovec.cz/

 

KASAL FOTO  - ateliér a foto služby

mob. +420 730 509 608  /  tel. +420 380 712 851

E-mail: tom@tomaskasal.cz 

www.kasalfoto.cz