SBĚRNA NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

MÍSTO SE NACHÁZÍ VE DVOŘE č.p.5
V DOLNÍ ČÁSTI ZLATÉ KORUNY
(Pro orientaci:v č.p.5 se rovněž nachází pošta  )

Na přesné místo vás dovedou směrovky s nápisem „sběrna nepotřebných elektrozařízení“
Provozní doba bude každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin
Nepotřebné elektrozařízení odevzdejte vždy osobně zaměstnanci obecního úřadu,který bude v provozní dobu přítomen !

( tel.725 975 579 )

 

PROČ SE PROBLEMATIKA ELEKTROZAŘÍZENÍ TÝKÁ NÁS VŠECH?
Zkusili jste si někdy spočítat, kolik máte ve své domácnosti elektrických a elektronických zařízení (ať již jsou napájena ze sítě či bateriemi)? Těmito spotřebiči se rozumí například lednice, sporák, televizor, rozhlasový přijímač, mobilní telefon,počítač s příslušenstvím, rychlovarná konvice, elektrická vrtačka apod. Na jednu dvoučlennou domácnost může připadat více než 20 kusů těchto zařízení,což představuje hmotnost mnoha desítek kg. Jak víme, elektrozařízení se v dnešní době rychle stanou zastaralými a bývají relativně brzy nahrazována novými. Jednou i vám tato zařízení doslouží, proto je třeba se zamyslet, jak se zachovat, aby množství tohoto odpadu nerostlo, a jak přispět k jeho nejlepšímu využití.

Čím je odpad z elektrozařízení specifický?
Elektrozařízení může obsahovat řadu nebezpečných látek, jako je rtuť, olovo, kadmium či látky poškozující ozónovou vrstvu Země. Proto nesprávně odložené zařízení představuje závažnou zátěž pro životní prostředí. Elektrozařízení je však v průměru ze 47% tvořeno také z kovových materiálů a z 22% z plastů, které lze vytěžit. Navíc, na rozdíl od běžného odpadu, se v elektrozařízeních vyskytují vzácné a žádané kovy a materiály, jako je zlato, platina či měď. V současné době však není recyklace elektrozařízení dostatečná a cenné materiály tak nenávratně mizí na skládkách nebo ve spalovnách. Vzhledem k tomu, že množství odpadu z těchto zařízení velmi rychle roste, je třeba přistoupit k takovým krokům, které by umožnily návratnost materiálů pro výrobu nových výrobků a přispěly tak k ochraně životního prostředí.

Kde je možné použitá elektrozařízení odevzdat?
Spotřebitel se může zbavit použitého elektrozařízení bezplatně na níže uvedených místech zpětného odběru, přičemž nezáleží na značce ani na místě pořízení výrobku:
• v prodejně, ve které lze koupit nová elektrozařízení (tzv. poslední prodejce)
  spotřebitel může při zakoupení nového elektrozařízení bezplatně odevzdat staré elektrozařízení s podobnými vlastnostmi
• na veřejném sběrném místě (viz.uvedeno výše)
POMÁHÁME TÍM:
• chránit životní prostředí
• navracet cenné materiály zpět do oběhu

PROTO NIKDY NEODKLÁDEJME POUŽITÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ DO POPELNICE!
CO JE TŘEBA DODRŽET PŘI ODEVZDÁVÁNÍ NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ?
• Spotřebitel má elektrozařízení osobně odevzdávat kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

ODEVZDÁNÍ NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ JE BEZPLATNÉ !!!

Další informace na stránkách kolektivních systémů :

Elekrowin

Asekol

Ekolamp

 

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY :

V roce 2008 bylo odevzdáno na sběrné místo 3.980 kg nepotřebného elektrozařízení !

V roce 2009 bylo odevzdáno na sběrné místo 7.570 kg nepotřebného elektrozařízení !

 V roce 2010 bylo odevzdáno na sběrné místo 6.720 kg nepotřebného elektrozařízení !

 V roce 2011 bylo odevzdáno na sběrné místo 4.500 kg nepotřebného elektrozařízení + 71 TV a PC !

V roce 2012bylo odevzdáno na sběrné místo 5.993 kg nepotřebného elektrozařízení + 68 TV a PC !

 

 

Děkujeme že chráníte životní prostředí !!!

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 26.02.2020 od 18.00 hodin

 

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg