Rozpočet obce

Rozpočet na rok 2019 - schválený rozpis

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet  roku 2011

Rozpočet roku 2010

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5.822.185,-Kč

5.594.235,-Kč 

Nedaňové příjmy

1.487.800,-Kč

1.996.872,-Kč 

Dotace

32.047.696,-Kč

6.519.140,-Kč 

Celkem

39.308.496,-Kč

 14.110.249,-Kč
Financování

6.722.170,-Kč

 3.933.793,-Kč
Celkem

46.079.851,-Kč

18.440.042,-Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost
Silnice

400.000,-Kč

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

100.000,-Kč

 

Útulek

10.000,-Kč

 

Pitná voda

20.000,-Kč

 

Odpadní vody (kanalizace, ČOV a vodovod v obci)

33.196.326,-Kč

 

Drobné toky

10.000,-Kč

 
Mateřská škola

100.000,-Kč

 

Školní stravování

14.500,-Kč

 

Činnosti knihovnické

16.000,-Kč

 
Záležitosti kultury

50.000,-Kč

 

Ostatní záležitosti kultury

100.000,-Kč

 

DKT (zateplení a plynofikace kulturního domu)

6.746.017,-Kč

 
Dotace sportu

50.000,-Kč

 

Komunální rozvoj (nákup fara - splátka)

260.000,-Kč

 
Obnova památek (příspěvek církvi)

40.000,-Kč

 
Bytové hospodářství

404.000,-Kč

 
Veřejné osvětlení

150.000,-Kč

 
Pohřebnictví

15.000,-Kč

 
Odpady

340.000,-Kč

 
Péče o vzhled obce

420.000,-Kč

 
Neinvestiční dotace - ústav péče o mládež

2000,-Kč

 
Požární ochrana

100.000,-Kč

 
Zastupitelstva obce

752.170,-Kč

 
Vnitřní správa

1.847.900,-Kč

 
Bankovní poplatky

10.000,-Kč

 
Pojištění majetku

51.925,-Kč

 
Neinvestiční dotace základním školám

454.063,-Kč

 
Neinvestiční dotace mateřské školy

120.000,-Kč

 
Euroregion

2.160,-Kč

 
Regionální svazek obcí Vltava

790,-Kč

 
Regionální svazek obcí Podkletí

5.000,-Kč

 
Přestupky

4.000,-Kč

 
Dotace sociálního fondu

23.000,-Kč

 
Celkem

45.809.851,-Kč

 18.170.042,-Kč
Splátka bezúročné půjčky

270.000,-Kč

 270.000,-Kč
Celkem

46.079.851,-Kč 

18.440.042,-Kč

 

Rozpočet roku 2009

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

6.053.000,-Kč

6.213.486,69,-Kč

Nedaňové příjmy

1.476.920,-Kč

1.680.148,69,-Kč

Dotace

43.000,-Kč

371.961,-Kč

Celkem

7.572.920,-Kč

8.265.596,38,-Kč

Bezúročná půjčka od JVS

2.000.000,-Kč

2.000.000,-Kč

Celkem

9.572.920,-Kč

10.265.596,38,-Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost
Silnice

800.000,-Kč

63.995,70,-Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

30.000,-Kč

82.580,-Kč

Útulek

10.000,-Kč

22.785,-Kč

Pitná voda

20.000,-Kč

14.498,79,-Kč

Odpadní vody

3.749.658,-Kč

297.406,50,-Kč

Drobné toky

10.000,-Kč

5.451,-Kč

Mateřská škola

160.000,-Kč

646.467,-Kč

Školní stravování

14.500,-Kč

14.383,-Kč

Činnosti knihovnické

16.000,-Kč

14.760,-Kč

Záležitosti kultury

58.000,-Kč

35.690,-Kč

Ostatní záležitosti kultury

55.000,-Kč

74.468,73,-Kč

Dotace sportu (+ tělovýchova)

50.000,-Kč

331.393,-Kč

Bytové hospodářství

643.000,-Kč

475.063,44,-Kč

Veřejné osvětlení

250.000,-Kč

195.914,28,-Kč

Pohřebnictví

15.000,-Kč

0,-Kč

Odpady

350.000,-Kč

295.758,-Kč

Péče o vzhled obce

350.000,-Kč

376.309,90,-Kč

Neinvestiční dotace - ústav péče o mládež

500,-Kč

500,-Kč

Požární ochrana

100.000,-Kč

242.752,-Kč

Zastupitelstva obce

735.000,-Kč

769.077,-Kč

Vnitřní správa (+ nákup fara)

1.525.612,-Kč

2.591.534,83,-Kč

Bankovní poplatky

12.000,-Kč

9.941,-Kč

Pojištění majetku

37.200,-Kč

32.501,-Kč

Neinvestiční dotace základním školám

360.000,-Kč

392.962,-Kč

Neinvestiční dotace mateřské školy

120.000,-Kč

120.000,-Kč

Euroregion

2.150,-Kč

2.157,-Kč

Regionální svazek obcí Vltava

800,-Kč

714,-Kč

Regionální svazek obcí Podkletí

1.500,-Kč

4.767,-Kč

Přestupky

4.000,-Kč

1.100,-Kč

Dotace sociálního fondu

23.000,-Kč

23.000,-Kč

Celkem

9.502.920,-Kč

7.209.193,87,-Kč

Splátka bezúročné půjčky

70.000,-Kč

140.000,-Kč

Celkem

9.572.920,-Kč

7.349.193,84,-Kč

Rozpočet roku 2008

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5.392.000,-Kč

6.346.774,17,-Kč

Nedaňové příjmy

1.511.300,-Kč

1.631.704,28,-Kč

Dotace

44.000,-Kč

519.947,-Kč

Kapitálové

0,-Kč

827.350,-Kč

Celkem

6.947.300,-Kč

9.325.775,45,-Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost
Silnice

400.000,-Kč

857.531,21,-Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

30.000,-Kč

20.132,-Kč

Útulek

10.000,-Kč

13.286,-Kč

Pitná voda

10.000,-Kč

22.200,10,-Kč

Drobné vodní toky

20.000,-Kč

0,-Kč

Odpadní vody

3.201.378,-Kč

210.192,76,-Kč

Mateřská škola

101.200,-Kč

130.537,50,-Kč

Školní stravování

14.500,-Kč

15.574,-Kč

Činnosti knihovnické

24.000,-Kč

12.965,-Kč

Záležitosti kultury

43.000,-Kč

55.252,-Kč

Ostatní záležitosti kultury

59.000,-Kč

64.074,30,-Kč

Sportovní zařízení v majetku obce

100.000,-Kč

157.520,-Kč

Dotace sportu

50.000,-Kč

57.076,-Kč

Bytové hospodářství

390.000,-Kč

819.341,50,-Kč

Veřejné osvětlení

770.000,-Kč

753.182,50,-Kč

Pohřebnictví

35.000,-Kč

180,-Kč

Územní rozvoj

100.000,-Kč

5.950,-Kč

Územní plánování

0,-Kč

79.750,-Kč

Odpady

240.000,-Kč

295.076,-Kč

Péče o vzhled obce

486.000,-Kč

443.340,50,-Kč

Ochrana památek

0,-Kč

40.000,-Kč

Neinvestiční dotace - ústav péče o mládež

500,-Kč

500,-Kč

Požární ochrana

50.000,-Kč

43.912,60,-Kč

Zastupitelstva obce

729.000,-Kč

728.043,-Kč

Vnitřní správa

1.500.000,-Kč

1.644.047,42,-Kč

Bankovní poplatky

12.000,-Kč

10.845,50,-Kč

Pojištění majetku

37.200,-Kč

31.625,-Kč

Neinvestiční dotace základním školám

384.072,-Kč

397.843,-Kč

Neinvestiční dotace mateřské školy

120.000,-Kč

120.000,-Kč

Euroregion

2.150,-Kč

2.106,-Kč

Regionální svazek obcí Vltava

800,-Kč

702,-Kč

Regionální svazek obcí Podkletí

1.500,-Kč

5.765,-Kč

Přestupky

4.000,-Kč

2.200,-Kč

Volby

0,-Kč

20.000,-Kč

Dotace sociálního fondu

22.000,-Kč

33.537,-Kč

Celkem

8.947.300,-Kč

7.094.288,89-Kč

Splátka bezúročné půjčky

70.000,-Kč

0,-Kč

Rozpočet roku 2007

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5.186.900,-Kč

5.653.012,-Kč

Nedaňové příjmy

1.306.450,-Kč

1.413.661,22,-Kč

Dotace

42.485,-Kč

542.516,-Kč

Kapitálové

0,-Kč

3.400,-Kč

Celkem

6.535.835,-Kč

7.612.589,67,-Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Silnice

847.000,-Kč

773.230,98,-Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

150.000,-Kč

169.888,-Kč

Útulek

20.000,-Kč

16.110,-Kč

Pitná voda

14.000,-Kč

12.416,76,-Kč

Drobné vodní toky

20.000,-Kč

0,-Kč

Odpadní vody

458.400,-Kč

472.882,47,-Kč

Mateřská škola

45.660,-Kč

52.979,-Kč

Školní stravování

14.400,-Kč

15.034,30,-Kč

Činnosti knihovnické

25.000,-Kč

13.068,-Kč

Záležitosti kultury

85.000,-Kč

56.124,-Kč

Ostatní záležitosti kultury

45.000,-Kč

138.912,-Kč

Sportovní zařízení v majetku obce

116.000,-Kč

49.314,-Kč

Dotace sportu

50.000,-Kč

220.981,50,-Kč

Bytové hospodářství

332.800,-Kč

169.558,82,-Kč

Veřejné osvětlení

525.000,-Kč

12.800,50,-Kč

Pohřebnictví

24.460,-Kč

7.858,90,-Kč

Územní rozvoj

360.000,-Kč

7.858,90,-Kč

Odpady

221.000,-Kč

232.490,-Kč

Péče o vzhled obce

233.000,-Kč

249.696,-Kč

Neinvestiční dotace - ústav péče o mládež

500,-Kč

500,-Kč

Požární ochrana

87.200,-Kč

26.896,69,-Kč

Zastupitelstva obce

695.200,-Kč

694.980,-Kč

Vnitřní správa

1.633.000,-Kč

1.544.335,67,-Kč

Bankovní poplatky

11.000,-Kč

10.210,-Kč

Pojištění majetku

24.400,-Kč

32.320,-Kč

Neinvestiční dotace základním školám

302.915,-Kč

284.444,-Kč

Neinvestiční dotace mateřské školy

100.000,-Kč

111.000,-Kč

Euroregion

2.100,-Kč

2.109,-Kč

Regionální svazek obcí Vltava

1.500,-Kč

702,-Kč

Regionální svazek obcí Podkletí

1.300,-Kč

5.679,-Kč

Dotace sociálního fondu

20.000,-Kč

31.856,-Kč

Celkem

6.535.835,-Kč

5.469.771,05,-Kč

Splátka bezúročné půjčky

70.000,-Kč

70.000,-Kč

Rozpočet roku 2006

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5.072.400,-Kč

5.416.385,-Kč

Nedaňové příjmy

1.044.700,-Kč

1.246.387,-Kč

Kapitálové příjmy

31.000,-Kč

31.720,-Kč

Dotace

35.900,-Kč

949.407,-Kč

Celkem příjmy

6.184.000,-Kč

7.643.899,-Kč

Financování

3.500.000,-Kč

-372.113,-Kč

Celkem

9.684.000,-Kč

7.271.786,-Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Doprava

375.000,-Kč

655.121,-Kč

Vodní hospodářství 

4.343.900,-Kč

730.366,-Kč

Školství

492.000,-Kč

459.602,-Kč

Kultura,tělovýchovná a zájmová činnost

250.700,-Kč

218.807,-Kč

Bydlení ,komunální služby a územní rozvoj

1.652.500,-Kč

2.651.592,-Kč

Nakládání s odpady a ochrana přírody a krajiny

472.100,-Kč

396.194,-Kč

Požární ochrana

45.300,-Kč

51.353,-Kč

Všeobecná veřejná správa a služby

1.934.800,-Kč

2.008.969,-Kč

Finanční operace a ostatní činnost

47.700,-Kč

37.454,-Kč

Volby

0,-Kč

37.754,-Kč

Zemědělství (útulek,včelaři)

0,-Kč

24.575,-Kč

Celkem

9.684.000,-

7.271.786,-Kč

Splátka dlouhodobě půjčených prostředků

70.000,-Kč

70.000,-Kč

Rozpočet roku 2005

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

3.969.000,-Kč

5.082.923,-Kč

Nedaňové příjmy

1.358.700,-Kč

1.361.187,-Kč

Kapitálové příjmy

172.200,-Kč

124.000,-Kč

Dotace

32.900,-Kč

906.552,-Kč

Financování

700.000,-Kč

-

Celkem

6.232.800,-Kč

7.474.662,-Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje  - z toho

3.518.000,-Kč

4.046.243,-Kč

- školství

387.000,-Kč

336.958,-Kč

- kultura

78.800,-Kč

122.756,-Kč

- místní hospodářství

414.000,-Kč

687.151,-Kč

- státní správa a samospráva

1.697.400,-Kč

1.772.132,-Kč

- ostatní

940.800,-Kč

1.127.246,-Kč

Rezerva

0,-Kč

0,-Kč

Kapitálové výdaje

2.644.800,-Kč

2.135.012,-Kč

Financování - splátka dlouhodobě půjčených prostředků

70.000,-Kč

70.000,-Kč

Celkem

6.232.800,-Kč

6.251.255,-Kč

 Rozpočet roku 2004

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy  

4.525.014,-Kč

Nedaňové příjmy  

1.123.100,-Kč

Kapitálové příjmy  

238.000,-Kč

Dotace  

1.556.800,-Kč

Financování  

2.116.900,-Kč

Celkem  

9.559.814,-Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje  

4.018.514,-Kč

- školství  

397.400,-Kč

- kultura  

76.500,-Kč

- místní hospodářství  

453.700,-Kč

- státní správa a samospráva  

2.062.114,-Kč

- ostatní  

1.028.800,-Kč

Rezerva  

0,-Kč

Kapitálové výdaje  

5.541.300,-Kč

Financování  

0,-Kč

Celkem  

9.559.814,-Kč

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 26.02.2020 od 18.00 hodin

 

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

Česky English Deutsch

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

MR_Info_160x600.jpg

 

13418697_1135236796496860_7047024704384279746_n.png

 

 

logo_obec_obcanum.png 

http://www.czechpoint.cz

www.portal.gov.cz

Družební hornorakouská obec KEFERMARKT

http://www.kefermarkt.ooe.gv.at/system/web/default.aspx

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

neu_LogoBasis_AT-CZ_4C.jpg

Návštěvnost stránek

519340
spod1.jpg