Kultura v roce 2008

neděle 21.prosince od 18.00 hodin
Klášterní kostel P.Marie
VÁNOČNÍ KONCERT - J.J.Ryba Česká mše vánoční
Sólisti:Marie Pešková - soprán,Karolína Berková - Bubleová - alt,
Jiří Hruška - tenor,Oldřich Kříž - bas
Chrámový pěvecký sbor Velešín
Filharmonický orchestr České Budějovice, dirigent - Martin PESCHÍK
Cena vstupenek: 100 Kč, mládež do 15 let zdarma.
Prodej vstupenek zahájen 1 hodinu před koncertem
Předprodej vstupenek v infocentru Český Krumlov, nám. Svornosti

--------------------------------------------------------------------------------------
pátek 12.prosince od 15.00 hodin
Restaurace Na hřišti - Kulturní dům ve Zlaté Koruně
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
Kulturní program pro seniory z obce
Mimo jiného hrají "KAMEŇÁCI"
vstup Z D A R M A
--------------------------------------------------------------------------------------
neděle 7.prosince od 14.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
Bohatý kulturní program pro děti z obce.
vstup Z D A R M A
--------------------------------------------------------------------------------------
sobota 6.prosince od 20.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje : "NALEŽATO BEAT"
vstupné : 60,-Kč
vstupenka = pivko zdarma

--------------------------------------------------------------------------------------
sobota 18.října od 9.00 do 15.00 hodin
lom Plešovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pořádá spoečnost Kámen a písek,spol.s r.o.
Přijďte se podívat,jak se vyrábí drcený kámen nejmodernější technologií.
Pozvánka ke stažení : zde

--------------------------------------------------------------------------------------
sobota 11.října od 13.00 hodin
Plešovice náves a hřiště
POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Pořádá sbor dobrovolných hasičů Plešovice
Občerstvení zajištěno
--------------------------------------------------------------------------------------
čtvrtek 9.října od 6.00 hodin
Z Á J E Z D   D O  T E R M Á L N Í CH  L Á Z N Í
BAD FÜSSING V NĚMECKU
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději 2.října 2008).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
--------------------------------------------------------------------------------------
úterý 7.října od 19.30 hodin
klášter Zlatá Koruna - koncertní síň
koncert mladého pěveckého sboru z USA
KHORIKOS
pod vedením Jesse Peckhama
.
Pořádá Agentura Kraus-Koncert
Vstupné je 80 Kč, vstupenky možno zakoupit na místě 1 hodinu před začátkem koncertu.
--------------------------------------------------------------------------------------

9.srpna - 28.září
areál kláštera a kostela Zlatá Koruna,Boletice-Polná
Královský hudební festival 2008 - 6.ročník
Tradiční festival klasické hudby - pořádá Kraus-Koncert
Program ke stažení : zde
Pozor změna místa na koncerty 20. a 21.8. v Boleticích
tyto koncerty se budou konat v kostele sv.Martina v POLNÉ !

--------------------------------------------------------------------------------------
30.srpna od 13.00 hodin
Kemp Koruna
UKONČENÍ LÉTA
Stavebna Nejedlý,kemp a restaurace-pension Koruna srdečně zvou.
(skákací hrad,rodeo,vodní fotbal,aj.)
Pro děti připraveno zdarma občerstvení a hodnotné dárky (nanuky,pití,sladkosti,čokolády,aj.)
--------------------------------------------------------------------------------------
26.července od 19.30 hodin
Klášterní kostel Zlatá Koruna
Angelo Castaldo (Itálie) - verhanní recitál
G.Frescobaldi,D.Buxtehude,J.S.Bach,G.Verdi
Koncert v rámci Mezinárodního hedebního festivalu Český Krumlov
www.festivalkrumlov.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------
20.červenec od 10.00 hodin
Sousedská obec Mojné zve na
ČERNICKOU POUŤ
sv.Máří Magdalény
Místo konání - černická náves
--------------------------------------------------------------------------------------
17.června - 31.srpna
areál kláštera Zlatá Koruna
Zlatokorunské léto 2008
vernisáže,divadla,koncerty
Program ke stažení (1,83Mb)
--------------------------------------------------------------------------------------
12.července od 16.00 hodin
klášterní koncert Zlatá Koruna
Duchovní písně od Johannesa Brahmse a Maxe Regera
pro smíšený sbor a ženský sbor Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach
sbormistryně :Lina vom Berg
vsup pro české navštěvníky : 100,-Kč
Předprodej vstupenek : Infocentrum Český Krumlov tel.380704621
Městské informační centrum České Budějovice tel.386801413

(Koncert v rámci 56.slavností Evropské týdny Pasov ve východním Bavorsku,v Čechách a Horním Rakousku)
--------------------------------------------------------------------------------------
8.červenec - 13.červenec (každý den) vždy od 21.00 hodin
areál Kláštera Zlatá Koruna
WILLIAM SHAKESPEARE - VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Představení studentů 3.ročníku DAMU
--------------------------------------------------------------------------------------
4.července od 16.00 hodin
Vestibul Infocentra a obecního úřadu
PROČ JSOU JEZY NA VLTAVĚ ANEB KDE SE MLELO 
Výstava červenec a srpen 2008 od 9.00 - 17.00 hodin
(mimo pondělí)
--------------------------------------------------------------------------------------
1.červenec - 6.červenec (každý den)  vždy od 21.00 hodin
areál Kláštera Zlatá Koruna
DOJEMNÁ PÍSEŇ O JEDNOM POUSTEWNIKOVI
...aneb Rokodník dřevorytcův na nové brdo zaonačený.
Loutkové představení inspirované osobností Josefa Váchala.
Hrají studenti a absolventi Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU
--------------------------------------------------------------------------------------
24.června - 25.června od 10.00 hodin
zahrada kláštera Zlatá Koruna
KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Divadelní představení pro děti.Hraje Malé divadlo z Českých Budějovic
--------------------------------------------------------------------------------------
21.června od 12.00 hodin
náves Plešovice
Křest hasičského praporu a pohárová soutěž starosty
obce Zlatá Koruna

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Plešovice
Fotografie z akce
--------------------------------------------------------------------------------------
17.června - 20.června od 10.00 hodin
zahrada kláštera Zlatá Koruna
ČERT A KOČKA
Divadelní představení pro děti.Hraje Malé divadlo z Českých Budějovic
--------------------------------------------------------------------------------------
17.června - 31.srpna
areál kláštera Zlatá Koruna
Zlatokorunské léto 2008
vernisáže,divadla,koncerty
Program ke stažení
(1,83Mb)
--------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 14.června od 17.00 hodin
Výstavní prostory ve sklepení Opatství kláštera Zlatá Koruna
Zahájení výstavy VZTAHY a DOTEKY -  malířka Irena Trefilová
trvání výstavy 14.6. - 27.7.2008
--------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 8.června od 18.00 hodin
kostel - Zlatá Koruna
DUCHOVNÍ KONCERT
Musica Florea pod vedením Marka Štryncla
v rámci Mezinárodního Jihočeského hudebního festivalu
--------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 6.června - neděle 8.června Hry barevných 2008
Obec Černá v Pošumaví
Hry barevných
Setkání barevných obcí spojené s kulturním a sportovním programem.
Reprezentovat v tomto roce budou barevné obce Zlatá Koruna,Černotín,Žlutava,Bělotín a Černá v Pošumaví. 
--------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 31.května od 13.00 hodin
kemp ve Zlaté Koruně a okolí
Den dětí "Pohádkový les"
Na cestu pohádkovým lesem zveme všechny děti (doprovod nutný)
START : od 13.00  do 15.00 hodin v kempu
Pořádá Mateřská škola,obecní úřad a Český červený kříž

--------------------------------------------------------------------------------------
Čtrvtek 8.května od 13.00 hodin
Oslava 63.výročí od ukončení II.světové války na území obce
Program
1.Zahájení pietního aktu na návsi v Rájově u památníku   - 13:00 hodin   
2.Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově  - 13:30hodin  3.Slavnostní koncert v Klášteře Zlatá Koruna- 14.30hodin
    GÖDÖLLŐ  CONSORT 
4.Po ukončení kulturního programu pro zájemce prohlídka  kláštera  
5.Na závěr společenského odpoledne bude pořádána na radnici obce recepce.
Fotografie z oslavy
--------------------------------------------------------------------------------------
Středa 23.dubna od 6.00 hodin
Z Á J E Z D   D O  T E R M Á L N Í CH  L Á Z N Í
BAD FÜSSING V NĚMECKU
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději 16.dubna 2008).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
--------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 19.dubna od 9.00 do 15.00 hodin
D E N  P A M Á T E K  A  H I S T O R I C K Ý CH  S Í D E L 
K L Á Š T E R  Z L A T Á  K O R U N A
  9.00 - 15.30 projekce,prohlídky
13.00              odemknutí dveří do tradiční výstavy fotografií ANTE-POST
13.15              představení kulturního programu na rok 2008
14.30              diskuse o nastávající sezóně 2008
Vstup pro místní občany po předložení občanského průkazu  Z D A R M A
Program ke stažení zde
--------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 4.dubna od 19.00 hodin
Zlatá Koruna,restaurace U Kučerů,kemp
P R O M Í T Á N Í   F I L M U   M A S O P U S T   2 0 0 8
pořádají přátelé dobré nálady
--------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 23.března od 20.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
V E L I K O N O Č N Í  Z Á B A V A
hrají : Papouškovo sirotci
bohatá tombola
vstup 100,-Kč
pořádá SK Zlatá Koruna
--------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 2.února od 10.00 hodin
Zlatá Koruna
M A S O P U S T   Z L A T Á  K O R U N A
Sraz účastníků průvodu v 9.30 hod před hostincem  "Na Letné"
Start 10.00 hod z téhož místa
Masopustní merenda po ukončení průvodu v Kulturním domě ve Zlaté Koruně.Hraje NALEŽATO BEAT.Vstup v maskách zdarma !
Fotografie z akce
--------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 1.února 
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
V Č E L A Ř S K Ý   P L E S
pořádá MS ČSV ZLATÁ KORUNA
K poslechu a k tanci hraje taneční hudba
vstupné

--------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 26.ledna od 19.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
H A S I Č S K Ý   P L E S
pořádá SDH Rájov
K poslechu a k tanci hraje taneční hudba "BUD-BAND"
vstupné 100,-Kč
Předprodej : p.Ďuriš tel.721 261 270,p.Moučka tel.737 244 415

--------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 19.ledna  od 13.30 hodin
Rájov
M A S O P U S T    R Á J O V
Masopustní průvod doprovázejí  "KAMEŇÁCI"
Fotografie z akce

--------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18.00 hodin

 Pozvánka ZO č.5

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg