Historie

 První písemné zmínky týkající se pouťí ve Zlaté Koruně se datují  již před r.1703,kde jsou doloženy poutě,vedené do zlatokorunského kláštera od farního kostela sv.Víta v Českém Krumlově.Lze předpokládat,že procesí mířila  do kostela sv.Markéty ve Zlaté Koruně (dnes je toto místo známé spíše pod označením "fabrika" nebo "sirkárna") a ne do hlavního klášterního kostela,který nebyl veřejnosti běžně přístupný.Tomuto naznačuje zápis klášterního kronikáře z poloviny 17.století,který se zmiňuje o každoročním velkém shodu lidu u kostela sv.Markéty ve Zlaté Koruně.

Dále stojí za povšimnutí II.Národní pouť ve Zlaté Koruně,která se konala 15.srpna 1945.Této poutě se údajně účastnilo na 10.000 lidí.

zde si můžete prohlédnout památeční arch z této poutě.

Převážně jsou z vyprávění našich dědů a pradědů dochovány vzpomínky na dvě poutě v jednom kalendářním roce.První v červnu a druhá v srpnu.

Doba normalizace v 70.letech minulého století přispěla ke zrušení tradičních poutí ve Zlaté Koruně.

V letech 1991 proběhl první pokus o znovuobnovení zlatokorunské poutě.

V roce 1992 proběhl druhý.

A v roce 2011 jsme měli jedinečnou příležitost navrátit zlatokorunským poutím svoji slávu a uvést do život tradici,která bude přinášet radost a letité vzpomínky na naši obec.

...do třetice toho dobrého ! ... a pokračujeme dál !!!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIÁNSKÁ POUŤ  13. - 21.srpna 2011

FOTOGRAFIE Z POUŤE ZDE

Pozvánka ke stažení zde

Tisková zpráva ke stažení

 Vážení spoluobčané,přátelé Zlaté Koruny 
Obec Zlatá Koruna prostřednictvím kulturní komise obce připravuje obnovení Mariánské poutě ve Zlaté Koruně. Iniciativa si klade za úkol obnovit zaniklou tradici mariánských poutí v naší obci. Rádi bychom, aby Zlatá Koruna v sobě znovu nalezla duchovní náboj jako v časech své slavné minulosti a zpestřila tak kulturní život v obci. Příprava pouti také souvisí s  výročím 750 let od založení zdejšího kláštera Přemyslem Otakarem II. roku 1263,které si budeme připomínat v roce 2013. Zlatokorunská pouť by však neměla být přehlídkou nekvalitního stánkového zboží, ale spíše připomenutím starobylé historie a zvláštního genia loci tohoto jedinečného místa a příležitostí setkání s vašimi blízkými,přáteli a sousedy. Proto bychom byli velmi rádi za Vaši návštěvu a jakoukoliv pomoc či podnětnou radu.Váš názor na tuto snahu bude jedním z rozhodujících podnětů znovu obnovení této tradice.

Program akcí:
13.8. Sobota               18 hodin : Zahájení královského hudebního festivalu 2011 pod záštitou    hejtmana Jihočeského kraje Mgr.Jiřího Zimoly
                                    „Festival na festivalu“ – Blues rockový jednodenní festival
                                     (areál kláštera )
                                     GOLDEN CROWN BLUES FEST
                                     Luboš Beňa/matěj Ptaszek (SK/ČR)
                                     Luboš ANDRŠT BLUES BAND (ČR)
                                     BLUESWEISER (SK)
                                     DANI ROBINSON – STONEFREE CZECH EXPERIENCE (USA/ČR)
                                     Vstupné 250,-Kč (v předprodeji 200,-Kč)
                                     předprodej vstupenek a bližší     informace na
                                     http://crown-blues-fest.unas.cz

14.8. Neděle             14 hodin: Koncert „DO MUZIKÁLU PŘES OPERU“ – vstupné dobrovolné
                                     (areál kláštera )

20.8.  Sobota             12 hodin: ukázka softbalového utkání mládeže z Ledenic (pro děti)
                                    14 hodin: fotbalové utkání přípravky SK Zlatá Koruna
                                    15 hodin: společné pečení buřtů
                                    17 hodin: fotbalové utkání mužů SK Zlatá Koruna – Černá v Pošumaví      (sportovní stadion)
            
                                  20 hodin: POUŤOVÁ ZÁBAVA hraje hudební skupina SITUACE (kulturní dům)
                                                    Vstupné 100,-Kč (předprodej vstupenek tel.737244415)

----------------------------------------- P o u ť o v á   n e d ě l e ----------------------------------

21.8.  Neděle              9:30 hodin: SLAVNOSTNÍ MŠE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NANEBEVZETÍ   P.MARIE (mši bude celebrovat českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap)
                                    11 hodin: zahájení pouti starostou obce (parčík před radnicí)
   
ukázka tradičních řemesel po celou dobu poutě
(kovář, včelař, voskař, malíř…)
tradiční občerstvení
zajímavé pouťové předměty pro radost
farmářské produkty z české zahrádky   

                                      Hudební doprovod poutě – lidová muzika Marnotratníci
                                      Pouťově atrakce (před kulturním domem)

                              14 hodin: divadlo pro děti
                              17 hodin: divadlo Vojty Vrtka – zakončení pouti

Kulturní komise obce zve srdečně všechny k účasti na programu Mariánské poutě ve Zlaté Koruně !

 

 

MARIÁNSKÁ POUŤ  11. - 19.srpna 2012

Pozvánka ke stažení zde

Fotografie z akce zde

 Vážení spoluobčané,přátelé Zlaté Koruny 
Obec Zlatá Koruna prostřednictvím kulturní komise obce a ve spoupráci se správou kláštera Zlatá Koruna i na letošní rok připravila Mariánskou pouť ve Zlaté Koruně. Iniciativa si klade za úkol obnovit zaniklou tradici mariánských poutí v naší obci. Rádi bychom, aby Zlatá Koruna v sobě znovu nalezla duchovní náboj jako v časech své slavné minulosti a zpestřila tak kulturní život v obci. Příprava pouti také souvisí s  výročím 750 let od založení zdejšího kláštera Přemyslem Otakarem II. roku 1263,které si budeme připomínat v roce 2013. Zlatokorunská pouť není přehlídkou nekvalitního stánkového zboží, ale spíše připomenutím starobylé historie a zvláštního genia loci tohoto jedinečného místa a příležitostí setkání s vašimi blízkými,přáteli a sousedy. Proto bychom byli velmi rádi za Vaši návštěvu a jakoukoliv pomoc či podnětnou radu.Váš názor na tuto snahu bude jedním z rozhodujících podnětů znovu obnovení této tradice.

Program akcí:
Sobota 11.srpna od 19.30 hodin: Koncert folkové skupiny „CIMBAL CLASSIC“
(Klášter Zlatá Koruna – křížová chodba)Předprodej vstupenek : www.cbsystem.cz
----------------------------------------
Neděle 12.srpna  od 19.00 hodin  : VERNISÁŽ
Renata Kuchtová z Českých Chalup, – vitráže – práce se sklem
Pavel Rožboud ze Včelné, – olejomalba, mozaiky ze skla a keramiky
(Bývalá fara vedle radnice.)Výstava je spojená s prohlídkou vnitřních prostor tohoto jedinečného objektu před rekonstrukcí a potrvá do 31.8.2012

 Neděle 12.srpna od 21.00 hodin : Koncert „CHAIRÉ“ – Josef Krček
V rámci Královského hudebního festivalu (Klášter Zlatá Koruna – křížová chodba)
--------------------------------------------------------
Sobota 18.srpna od 14.00  do 17.00 hodin :
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI NA HŘIŠTI
(Sportovní stadion SK Zlatá Koruna ) Indiánské teepee a mnoho dalšího

Sobota 18.srpna od 20.00 hodin : POUŤOVÁ ZÁBAVA (Dům kultury a sportu Zlatá Koruna)
K poslechu a tanci hraje hudební skupina „CORSO“ /www.corso.wz.cz/
Prvních 50 žen obdrží pouťový dárek.
Slosovatelné vstupenky o pět pouťových cen.Vstupné 100,-Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Neděle 19. srpna od 9:30 hodin: SLAVNOSTNÍ MŠE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE           
NANEBEVZETÍ P.MARIE s CHRÁMOVÝM SBOREM VELEŠÍN

 Neděle 19. srpna od 11.00 hodin: ZAHÁJENÍ POUŤOVÉ NEDĚLE
Zahájení v parčíku před radnicí.Ukázka tradičních řemesel po celou dobu nedělního programu (kovář, včelař, voskář, malíř,dráteník,řezbář,přadlena a mnoho dalších) indiánské teepee,jízda na koni,malování na obličej,tradiční občerstvení,zajímavé pouťové předměty pro radost,farmářské produkty z české zahrádky.
Hudební doprovod pouti – lidová muzika „PÍSEČTÍ BLONĎÁCI“ a „FLAŠINETÁŘ“.

Neděle 19. srpna od 14.30 hodin: DIVADLO PRO DĚTI („DIVADLO LUK“)
(Dům kultury a sportu Zlatá Koruna)

 Neděle 19.srpna od 16.00 hodin : Divadlo „Máma a táta“
(Park před Domem kultury a sportu Zlatá Koruna)

 Neděle 19. srpna od 17.00 hodin: HOUSLOVÝ KONCERT - Bohuslav Matoušek
(Klášter Zlatá Koruna – křížová chodba)

 POUŤOVĚ ATRAKCE PRO DĚTI PŘED KULTURNÍM DOMEM
(od pátku 17.8. do neděle 19.8.2012)

Kulturní komise obce zve srdečně všechny k účasti na programu Mariánské poutě ve Zlaté Koruně !

 

MARIÁNSKÁ POUŤ  18.srpna 2013

Pozvánka ke stažení zde

Plakát ke stažení zde

Vážení spoluobčané,přátelé Zlaté Koruny Obec Zlatá Koruna prostřednictvím kulturní komise obce a ve spoupráci se správou kláštera Zlatá Koruna i na letošní rok připravila Mariánskou pouť ve Zlaté Koruně. Iniciativa si klade za úkol obnovit zaniklou tradici mariánských poutí v naší obci. Rádi bychom, aby Zlatá Koruna v sobě znovu nalezla duchovní náboj jako v časech své slavné minulosti a zpestřila tak kulturní život v obci. Příprava pouti také souvisí s  výročím 750 let od založení zdejšího kláštera Přemyslem Otakarem II. roku 1263,které si připomínáme v letošním roce. Zlatokorunská pouť není přehlídkou nekvalitního stánkového zboží, ale spíše připomenutím starobylé historie a zvláštního genia loci tohoto jedinečného místa a příležitostí setkání s vašimi blízkými,přáteli a sousedy. Proto bychom byli velmi rádi za Vaši návštěvu a jakoukoliv pomoc či podnětnou radu.Váš názor na tuto snahu bude jedním z rozhodujících podnětů znovu obnovení této tradice.

od 11.00 hodin: ZAHÁJENÍ

Dále ukázka tradičních řemesel po celou dobu nedělního programu ,indiánské teepee,jízda na koni,malování na obličej,tradiční občerstvení,zajímavé pouťové předměty pro radost,farmářské produkty z české zahrádky po celou dobu nedělního programu.

Hudební doprovod pouti – lidová muzika

PÍSEČTÍ BLONĎÁCI“ a „FLAŠINETÁŘ Jiří Šesták ze Sedlice“.

dále

Kejklířské představení Vojty Vrtka od 13.30,14.30 a 15.30 hodin

DIVADLO PRO DĚTI od 14.00,15.00, a 16.00 hodin

HOUSLOVÝ KONCERT - Bohuslav Matoušek a jeho hosté od 17.00 hodin

(Klášter Zlatá Koruna – koncertní sál)

NEDĚLNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA od 18.00 hodin

(Dům kultury a sportu Zlatá Koruna)

K poslechu a tanci hraje hudební skupina „HK-BAND“ http://www.hk-band.net/

Slosovatelné vstupenky o pět pouťových cen.Vstupné z d a r m a

POUŤOVĚ ATRAKCE PRO DĚTI PŘED KULTURNÍM DOMEM

(od soboty 17.8. do neděle 18.8.2013)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPROVODNÝ PROGRAM :

11. srpna (neděle) 21:00, Zahajovací koncert Královského hudebního festivalu 10.ročníku: Královské žestě, Liberecké trombónové trio, klášter, koncertní sál u křížové chodby

 

16.srpna (pátek)  od 19.00 hodin  : VERNISÁŽ

Renata Kuchtová z Českých Chalup, – vitráže – práce se sklem

Pavel Rožboud ze Včelné, – olejomalba, mozaiky ze skla a keramiky

Bývalá fara vedle radnice.Výstava potrvá do 31.srpna 2013

 

17.srpna (sobota) od 15.00  hodin : Za tajemstvím Zlaté Koruny

Tématické odpoledne pro děti.Zahájení na sportovní stadion SK Zlatá Koruna

Kulturní komise obce zve srdečně všechny k účasti na programu Mariánské poutě ve Zlaté Koruně !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ Neděle 17.srpna 2014

PLAKÁT JE KE STAŽENÍ ZDE

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY MUSICA DIVINA Z ČESKÉHO KRUMLOVA od 17.00 hodin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ Neděle 16. srpna 2015  

 

Plakát je ke stažení zde  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ Neděle 21. srpna 2016

 Plakát je ke stažení zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ Neděle 20. srpna 2017

Plakát je ke stažení zde

Pozvánka na vernisáž zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ Neděle 19. srpna 2018

Plakát je ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie (malé ohlédnutí do časů minulých)

Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18.00 hodin

 Pozvánka ZO č.5

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg