Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Neroztříděno > Služby občanům > Úřední deska - archv > Archiv roku 2009 > Archív roku 2008

Archív roku 2008

 

Předmět

vyvěšeno

sejmuto

    lhůta

Stavební řízení SÚ 3630/08-Be územní rozhodnutí

16.12.2008 31.12.2008

15 dní

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

1.7.2008 31.12.2008

6 měsíců

Návrh rozpočtu na rok 2009 zájmové sdružení obcí Podkletí

10.12.2008 29.12.2008

15 dní

Oznámení o zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 22.12.2008

11.12.2008 22.12.2008

 do dne zasedání

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Zlatá Koruna dne 18.12.2008

3.12.2008 18.12.2008

7 dní

Návrh rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2009
Příjmy      Výdaje

3.12.2008 18.12.2008

15 dní

Stavební řízení SÚ 2968/08-Be rozhodnutí "úpravy veřejných prostranství  - Plešovice

3.12.2008 18.12.2008

15 dní

Návrh rozpočtu regionálního svazku obcí "Vltava" na rok 2009    Pozvánka na XVI.valnou hromadu regionálního svazku obcí "Vltava" 18.11.2008 18.12.2008

30 dní

Obec uveřejňuje svůj záměr podnajmout část parcely KN č.30/2 v k.ú.Zlatá Koruna

18.11.2008

3.12.2008

15 dní

Obec uveřejňuje svůj záměr pronajmout část parcely KN č.169/6 v k.ú.Zlatá Koruna k zemědělské činnosti

14.11.2008 29.11.2008

15 dní

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 24.11.2008 od 10.00 hod

13.11.2008

24.11.2008

do dne zasedání

stavební řízení SÚ 3259/08-Be

7.11.2008 22.11.2008

15 dní

stavební řízení SÚ 3630/08-Be

7.11.2008 22.11.2008

15 dní

Zahájení pozemkové úpravy katastrálního území Rájov
20.11.2008 v 16.00 hodin v restauraci Na Kovárně,Rájov

5.11.2008 20.11.2008

15 dní

veřejná vahláška zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Rájov

3.11.2008 18.11.2008

15 dní

Stavební řízení SÚ 3027/08-Be stavební povolení RD parcela KN č.164/69 k.ú.Zlatá Koruna

23.10.2008

7.11.2008

15 dní

Stavební řízení "úpravy veřejných prostranství v Plešovicích"
SÚ 2968/08-Be

21.10.2008 5.11.2008

15 dní

Stavební řízení - stavební povolení č.j.KUJCK 8631/2008/ODSH-I/39-Km "Stoupací pruh Rájov"

21.10.2008

5.11.2008

15 dní

Oznámení o zamýšleném převodu - Pozemnkový fond ČR

29.7.2008 30.10.2008

3 měsíce

Stavební řízení č.j.ODSH 800/08-Ně

13.10.2008 28.10.2008

15 dní

Obec Zlatá Koruna zveřejňuje záměr prodat část pozemkové parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna

8.10.2008 23.10.2008

15 dní

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

2.10.2008 18.10.2008

15 dní

Uveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva kraje

2.9.2008

18.10.2008

do konání voleb

Pozvánka na zasedání zstupitelstva obce Zlatá Koruna č.11 konané 2.10.2008 od 18.00 hodin na radnici ve Zlaté Koruně

18.9.2008

2.10.2008

7 dní

Stavební řízení SÚ 3027/08-Be zahájení řízení

16.9.2008

1.10.2008

15 dní

Nabídka movitých věcí k prodeji - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ,územní pracoviště České Budějovice,odbor odloučené poracoviště Český Krumlov
č.j. UZSVM/CCK/2804/2008-CCKM

22.9.2008

29.9.2008

7 dní

Stavební řízení SÚ 3456/07-Be zastavení řízení

11.9.2008

26.9.2008

 15 dní

Zveřejnění záměru pronájmu - garáž  bez čp/če KN st.155 v k.ú.Zlatá Koruna

8.9.2008

23.9.2008

15 dní

Zveřejnění záměru pronájmu - část pozemkové parcely KN č.62 v k.ú.Zlatá Koruna vč.lehkého dřevěného přístřešku za účelem skladování dřeva

8.9.2008

23.9.2008

15 dní

Stavební řízení SÚ 1426/08-Be rozhodnutí

5.9.2008

20.9.2008

15 dní

Přerušení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
KUJCK 8631/2008/ODSH-I/39-Km "Silnice I/39,stoupací pruh Rájov"

2.9.2008

17.9.2008

15 dní 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva kraje 16.9.2008

5.9.2008 16.9.2008

do konání zasedání

Oznámení o zahájení stavebního řízení "úpravy veřejných prostranství obce Rájov,stavební objekt komunikace a chodníky,odstavná stání Zlatá Koruna,Rájov" č.j.ODSH-800/08-Ne

5.9.2008

16.9.2008

15 dní

Oznámení o zveřejnění vydané změny č.2 územního plánu obce Zlatá Koruna ,Hlavní výkres

15.8.2008

15.9.2008

30 dní

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
KUJCK 8631/2008/ODSH-I/39-Km "Silnice I/39,stoupací pruh Rájov"

27.8.2008

11.9.2008

15 dní

Zveřejnění záměru pronájmu - část parcely KN č.277/1 v k.ú.Zlatá Koruna a stavby na pozemku parc.č.56 v k.ú.Zlatá Koruna (bývalá autobusová čekárna)

22.8.2008

6.9.2008

15 dní

Zveřejnění záměru pronájmu- nebytové prostory v objektu hasičské zbrojnice č.p.24 ve Zlaté Koruně

22.8.2008

6.9.2008

15 dní

Obec Zlatá Koruna zveřejňuje svůj záměr pronajmout pozemkové parcely k zemědělské výrobě a hospodaření na nich v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 36481m2

11.8.2008

26.8.2008

15 dní

Obec Zlatá Koruna zveřejňuje svůj záměr prodat část parcely 143/4 v k.ú.Rájov

11.8.2008

26.8.2008

15 dní

Obec Zlatá Koruna zveřejňuje svůj záměr prodat část parcely 111/96 v k.ú.Rájov

11.8.2008

26.8.2008

15 dní

Obec Zlatá Koruna zveřejňuje svůj záměr prodat část parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna

11.8.2008

26.8.2008

15 dní

Stavební řízení SÚ 1426/08-Be

7.8.2008

22.8.2008

15 dní

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.10 dne 17.7.2008 od 18.00 hodin v zasedací místnosti radnice obce

10.7.2008

17.7.2008

7 dní

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

17.7.2008

1.8.2008

15 dní

Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový Fond ČR k.ú.Rájov

13.5.2008 14.8.2008

90 dní

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. vyhlašuje 1.výzvu k předkládání žádostí na realizaci projektů v souladu se strategickým plánem LEADER

14.7.2008

14.8.2008

30 dní

Veřejná vyhláška - vydání opatřením obecné povahy změna č.2 územního plánu obce Zlatá Koruna

18.7.2008

4.8.2008

15 dní

Výsledná kalkulace ceny vodného za rok 2007

17.6.2008 17.7.2008

30 dní

Usnesení Zastupitelstva obce č.9/2008-11 ze dne 5.6.2008
Změna ceny žetonů za odvoz a likvidaci domovního komunálního odpadu

6.6.2008

6.7.2008

30 dní

Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Č.Krumlově (Štefan Zifčák)

18.6.2008

3.7.2008

15 dní

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely KN č.158/1 o výměře 348m2 a části pozemkové parcely KN č.156/2 o výměře cca.80m2

17.6.2008

2.7.2008

15 dní

Dražební vyhláška č.j.12E 660/2007-33

13.6.2008 24.6.2008

11 dní

Pozvánka na XV.Valnou hromadu Regionálního svazku obcí "VLTAVA" 18.června 2008 od 10.00 hod v Hotelu Green,Větřní
a
Závěrečný účet hospodaření Regionálního svazku obcí "VLTAVA"včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2007

3.6.2008 18.6.2008

15 dní

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání "změny č.2 územního plánu obce Zlatá Koruna"a data konání jeho projednání

9.5.2008 23.6.2008 45 dnů

Stavební řízení SÚ 1225/08-Be úprava veřejného prostranství
centrální části obce - Rájov

Situace 2,41Mb !

6.6.2008 21.6.2008

15 dní

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 5.června 2008 v zasedací místnosti radnice ve Zlaté Koruně

22.5.2008 5.6.2008

7 dní

Zveřejnění záměru přijmout dar od Jihočeského kraje v podobě částí pozemků a pozemků pro stavbu stezky pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna - Rájov

15.5.2008 30.5.2008 15 dní

Veřejná vyhláška - exekuční příkaz č.j.FIN/4258/202/EX ze dne 30.11.2007

12.5.2008 27.5.2008

15 dní

Usnesení o nařízení dražebního jednání Č.j.  8 EX 660/05-40 25.4.2008 30.5.2008  30.5.08

Usnesení o nařízení dražebního jednání Č.j.  8 EX 660/05-39

25.4.2008 30.5.2008 30.5.08

Oznámení ÚPZSVVM

9.4.2008 15.5.2008 30 dní

Stavební řízení SÚ 1225/08-Be

24.4.2008 9.5.2008 15 dní

Návrh závěrečného účtu obce Zlatá Koruna ze rok 2007,Přehled poskytnutých dotací v roce 2007,Závěr z přezkoumání hospodaření ÚC obce Zlatá Koruna (celý zápis z přezkoumání je připraven k nahlédnutí na OÚ) 1502 Kb !

16.4.2008 1.5.2008 15 dní

Návrh závěrečného účtu za rok 2007 - Zájmové sdružení obcí Podkletí

15.4.2008 30.4.2008 15 dní

Stavební řízení SÚ-671/08-Be stavební povolení

14.4.2008 29.4.2008 15 dní

Závěr zjišťovacího řízení "Revitalizace trati Č.Budějovice - Volary"podle par.7 zákona 100/2001 Sb

9.4.2008 24.4.2008 15 dní

Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit (CZ0314124 Blanský les)

3.4.2008

18.4.2008 15 dní

Zveřejnění záměru darovat pozemkovou parcelu KN č.23/13 v k.ú.Zatá Koruna o výměře 22m2

20.3.2008

4.4.2008

15 dní

Zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu KN č.48/18 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 347m2

20.3.2008

4.4.2008

15 dní

Zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely KN č.108/6 v k.ú.Rájov o výměře 1m2

20.3.2008

4.4.2008

15 dní

Vyhlášení obecního dotačního programu na podporu sportu pro rok 2008

29.2.2008 31.3.2008 30 dní

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán oblasti povodí Horní Vltavy

29.2.2008 31.3.2008 30 dnů

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. zahájení zjišťovacího řízení podlimitního záměru "Revitalizace trati Č.Budějovice-Volary"

29.2.2008 15.3.2008 15 dní

Obec Zlatá Koruna zveřejňuje svůj záměr pronajmout parcelu č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna,která slouží jako parkoviště se zpevněným živičným povrchem

29.2.2008 15.3.2008 15 dní

SÚ-671/08-Be

29.2.2008 15.3.2008 15 dní

SÚ-4306/07-Be

29.2.2008 15.3.2008 15 dní

SÚ-4260/07-Be

29.2.2008 15.3.2008 15 dní

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce č.8 dne 13.3.2008 od 18.00 hod radnice Zlatá Koruna

6.3.2008 13.3.2008

7 dní

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 22.2.2008 4.3.2008

7 dní

Stavební řízení SÚ-4201/04-Be stavební povolení

25.1.2008 10.2.2008 15 dní

Stavební řízení SÚ-4306/07-Be

16.1.2008 31.1.2008 15 dní

Stavební řízení SÚ-4260/07-Be

14.1.2008 29.1.2008 15 dní

Obec Zlatá Koruna zveřejňuje svůj záměr pronajmout,případně prodat "Zemědělskou stavbu (stodolu) na stavební parcele č.3 bez čísla popisného a evidenčního v k.ú.Zlatá Koruna

10.1.2008

25.1.2008

15 dní