Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Neroztříděno > Služby občanům > Úřední deska - archv > Archiv roku 2009 > Archív roku 2006

Archív úřední desky roku 2006

(Soubory ke stažení ve formátu  PDF*,Word**)

Předmět

                                                                                         vyvěšeno

      sejmuto

    lhůta

Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa*   
                               

                          4.1.2006  

19.1.2006   

 15 dní

Usnesení 10. VVH region.svazku obcí Vltava*   
                    

6.1.2006

  21.1.2006  

 15 dní

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JČ kraje**  
      

 11.1.2006 

26.1.2006

 15 dní  

Zveřejnění záměru obce o pronájmu*                              

25.1.2006     

  9.2.2006

 15 dní

Návrh rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2006*

1.2.2006

16.2.2006

15 dní

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 16.2.2006**

1.2.2006      

16.2.2006

15 dní

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou  - Stavba oplocení Rájov,lokalita Cihelna**

14.2.2006         

1.3.2006

15dní       

Veřejná vyhláška o místě a době konání veřejného projednávání konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje,vč.posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)**

20.1.2006

4.3.2006

43 dní


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Zlatá Koruna*

28.2.2006

 30.3.2006

30 dní


Vyhlášení dotačního programu Obce Zlatá Koruna na podporu sportu pro rok 2006*

3.3.2006

 3.4.2006

30 dní

Návrh závěrečného účtu za rok 2005 SO Podkletí*

29.3.2006

13.4.2006

15 dní

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje**

13.4.2006

25.4.2006

12 dní

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva
obce Zlatá Koruna
*

20.4.2006

4.5.2006

15 dní


Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkového fondu*

17.2.2006

18.5.2006

90 dní

Informace o počtu a sídle volebního okrsku "Poslanecká sněmovna"*

18.4.2006

2.6.2006

45 dní

Výzva k předdkládání projektů MAS Blanský les - Netolicko*

2.5.2006

2.6.2006

1 měsíc

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR*

18.5.2006

2.6.2006

15 dní

Závěrečný účet hospodaření Regionálního svazku obcí Vltava - rok 2005*

12.6.2006

 27.6.2006

15 dní

Zveřejnění záměru obce dle usnesení ZO č.23/2006-2

29.6.2006

   14.7.2006

15 dní

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu změny č.1 územního plánu obce Zlatá Koruna*

13.6.2006

15.7.2006

30 dní


Informace o kalkulaci ceny pitné vody za rok 2005*

23.6.2006

24.7.2006

30 dní

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.24

11.7.2006

25.7.2006

15 dní


Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový fond ČR*

2.5.2006

3.8.2006

90 dní

Oznámení veřejnou vyhláškou oplocení v Rájově,obec Zlatá Koruna."změna doručování"

18.7.2006

2.8.2006

15 dní

Rozhodnutí hejtmana JČ kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území Jihočeského kraje

20.7.2006

28.7.2006

8 dní

Rozhodnutí hejtmanna JČ kraje o prodloužení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území JČ kraje

29.7.2006  

do odvolání

Zveřejnění volebního obvodu a jeho popis,počet volených členů zastupitelstva obce Zlatá Koruna a počet potřebných podisů na peticích podporující kandidaturu.

29.7.2006

14.8.2006

15 dní

Veřejná vyhláška Finanční úřad oznamuje (Štefan Zifčák)

8.8.2006

23.8.2006

15 dní

Oznámení o zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

7.9.2006

19.9.2006

12 dní

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce

5.10.2006

21.10.2006

15 dní

Oznámení o zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

5.10.2006

17.10.2006

12 dní

OZV č.1/2006 o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Zlatá Koruna

10.10.2006 25.10.2006

15 dní

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna

26.10.2006

2.11.2006

7 dní

Oznámení o konání  zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje svolané na den 21.11.2006

9.11.2006

21.11.2006

12 dní

Zeměměřický úřad oznamuje veřejnou vyhláškou*

30.3.2006

15.12.2006

9 měsíců

Zájmové sdružení obcí Podkletí Rozpočet na rok 2007

20.11.2006

5.12.2006

15 dní

Návrh rozpočtových změn Regionální svazek obcí Vltava 2006

20.11.2006

5.12.2006

15 dní

Návrh rozpočtu Regionálního svazku obcí Vltava na rok 2007

20.11.2006

5.12.2006

15 dní

Upozornění veřejnou vyhláškou na odstranění autovraku

29.11.2006

29.12.2006

30 dní

Pozvánka na 1.veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna

30.11.2006

14.12.2006

15 dní

Usnesení XII.VH svazku Vltava 15.12.2006 31.12.2006 15 dní