Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuální úřední deska > Obec Zlatá Koruna hledá na plný pracovní úvazek pracovníka technických služeb

Obec Zlatá Koruna hledá na plný pracovní úvazek pracovníka technických služebVyvěšeno: 15. 5. 2023
Sejmuto: 30. 6. 2023

Obec Zlatá Koruna hledá

Na plný pracovní úvazek pracovníka technických služeb

 Pracovník bude zařazen do platové třídy 5, předpokládaný nástup je 1. červenec 2023.

 Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání – střední vzdělání s výučným listem nebo střední vzdělání,
 • řidičský průkaz minimálně skupiny B,

a dále:

 • flexibilita,
 • pracovitost a spolehlivost,
 • fyzická odolnost,

 Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení a titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o

           cizího státního občana.

 1. datum a podpis

 K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o

            odborných znalostech a dovednostech,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních

           příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským

           státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost

           čestným prohlášením,

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 7.6. 2023 na adresu: Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č.p.55,382 02 Zlatá Koruna

Obálku označit slovy: pracovník technických služeb

 

Rámcová náplň práce

Provoz vodovodu a kanalizace, Údržba zeleně a veřejného prostranství vč. komunikací (práce se zahradní technikou),

Drobné udržovací práce (oprava mobiliáře, zednické výspravy, menší výkopové práce apod.), Drobné ruční čištění vodotečí, stok a kanalizací.

 

Bližší informace u starosty obce tel. 380 743 119, ou@zlatakoruna.cz

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 05. 2023 7:51