Uzavírka komunikace Zlatá Koruna - horní část 23. - 30.10.2019Vážení spoluobčané,

 

V termínu od 23.10.2019 do 30.10.2019 bude realizována oprava silnice III. třídy od křižovatky u Boneschů ke křižovatce u železničního přejezdu. (v trase výkopu uloženého nového vodovodu). Oprava bude prováděna v celé šíři komunikace frézováním starého asfaltového krytu a pokládkou nového.

Po dobu opravy bude v horní ulici uzavírka s objízdnou trasou dolní ulicí, kam bude rovněž dočasně přeložena i autobusová zastávka. (autobusová zastávka bude označená).

Po dobu opravy, v časech kdy to bude technicky možné, bude umožněn vjezd do zákazu vjezdu pouze pro obyvatele bydlící v uzavřené části obce. Vozidla nesmějí být parkována na ulici. Zákaz parkování se vztahuje i na dolní ulici, kde bude vedená objízdná trasa. K parkování využívejte pouze svých pozemků !

Práce bude provádět Eurovia CS a.s., České Budějovice. Investorem je vlastník komunikace Jihočeský kraj.

Příloha: situace uzavírky

 

S pozdravem                                                                                     Milan Štindl

                                                                                                 starosta obce Zlatá Koruna


Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18.00 hodin

 Pozvánka ZO č.5

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg