Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > PŘÍSPĚVEK PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ OBČANY

PŘÍSPĚVEK PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ OBČANYZastupitelstvo obce Zlatá Koruna schválilo na svém zasedání dne 19.10. 2022 zapojení obce Zlatá Koruna do dotačního projektu Jihočeského kraje

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

Dotační programy:

 1. Podpora rodin sdětmi do dovršení 3 let věku a rodin sdětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku.
 2. Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu.

 Žádosti je nutné podat na obecní úřad Zlatá Koruna nejpozději do 2. 12. 2022.

---------------------------

Podpora se týká těchto cílových skupin:

 1. Rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení
  8 let věku.

  Podmínky pro žadatele v této skupině jsou následovné:
  - děti do 3 (8) let k 1. 8. 2022,
  - trvalý pobyt v obci k 1. 8. 2022,
  - domácnost pobírá Přídavek na dítě nebo Příspěvek na bydlení nebo čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč,
  - rodič/zákonný zástupce není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  - dítě pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let nesmí zároveň čerpat v dotačním programu na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže,
  - proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.
 2. Poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu.
  Podmínky pro žadatele v této skupině jsou následovné:
  - trvalý pobyt v obci k 1. 8. 2022,
  - osoby nevyužívají pobytové sociální služby,
  - pobírají příspěvek na bydlení nebo žijí samostatně a mají příjem max. 16 000 Kč měsíčně nebo žijí ve společné domácnosti a příjem připadající na člena společné domácnosti činí max. 12 000 Kč měsíčně,
  - proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

Finanční podpora je následující:
- Výše příspěvku na dítě činí 4 000 Kč.
- V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Více informací ohledně programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ naleznete na těchto webových stránkách: www.myvtomjihocechynenechame.cz.

 

Příloha ke stažení (žádosti ve formátu PDF ):

Příloha č. 1 - žádost o podporu - příjemci důchodu - samostatně žijící osoba

Příloha č. 2 - žádost o podporu - příjemci důchodu - ve společné domácnosti

Příloha č. 3 - žádost o podporu - děti - 0 až 3 roky a děti do 8 let pobírající příspěvek na péči