Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Obec Zlatá Koruna hledá na plný pracovní úvazek pracovníka technických služeb

Obec Zlatá Koruna hledá na plný pracovní úvazek pracovníka technických služebObec Zlatá Koruna hledá

Na plný pracovní úvazek pracovníka technických služeb

 Pracovník bude zařazen do platové třídy 5, předpokládaný nástup je 1. červenec 2023.

 Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání – střední vzdělání s výučným listem nebo střední vzdělání,
 • řidičský průkaz minimálně skupiny B,

a dále:

 • flexibilita,
 • pracovitost a spolehlivost,
 • fyzická odolnost,

 Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení a titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o

           cizího státního občana.

 1. datum a podpis

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o

            odborných znalostech a dovednostech,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních

           příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským

           státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost

           čestným prohlášením,

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 7.6. 2023 na adresu: Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č.p.55,382 02 Zlatá Koruna

Obálku označit slovy: pracovník technických služeb

 

Rámcová náplň práce

Provoz vodovodu a kanalizace, Údržba zeleně a veřejného prostranství vč. komunikací (práce se zahradní technikou),

Drobné udržovací práce (oprava mobiliáře, zednické výspravy, menší výkopové práce apod.), Drobné ruční čištění vodotečí, stok a kanalizací.

 

Bližší informace u starosty obce tel. 380 743 119, ou@zlatakoruna.cz