Nový územní plán obce Zlatá KorunaObec Zlatá Koruna zveřejňuje svůj záměr

 p r o v é s t

pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna

  1. Zájemci z řad vlastníků pozemků a nemovitostí  mohou žádosti o zařazení návrhů do pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna podávat v úředních dnech a hodinách do 17.6.2015 na podatelně obecního úřadu ve Zlaté Koruně
  2. K žádosti je nutné doložit vlastnické právo k předmětné nemovitosti,jasně specifikovat požadavek a uvést kontaktní spojení. – bližší informace u starosty obce.

Záměr o pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna je schválen zastupitelstvem obce usnesením č.2/2015-7 ze dne 25.2.2015 a bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu ve Zlaté Koruně od 15.5.2015 do 17.6.2015.

Obecní úřad Zlatá Koruna


Menu

VOLBY 2014

Volby do zastupitelstva obce 10.-11.10 2014

www.volby.cz
Výledek voleb
www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Uskuteční se ve středu 21.2.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zlaté Koruně.

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

ZÁZNAMNÍK MÍSTNÍHO ROZHLASU

(+420) 721 469 793
Po zavolání na uvedené telefonní číslo se Vám v telefonu přehraje poslední zpráva místního rozhlasu.

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg