NOVÁ PODOBA VEŘEJNÉHO NÁVESNÍHO PROSTORU V RÁJOVĚVážení spoluobčané,

V roce 2007 byly zahájeny první koncepční projekční práce na úpravě veřejného prostranství návesního prostoru v Rájově.

V roce 2012   byla realizována úprava středové části parku s památníkem obětí 1. a 2. světové války včetně chodníku, dle prvního projektu.

V roce 2016 byl proveden nový živičný povrch na průtahu silnice III. třídy včetně povrchového odvodnění.

V roce 2017 bylo zastupitelstvem obce, na základě požadavků veřejnosti, schváleno nové vypracování dispozičního řešení úprav pro zbývající část návesního prostoru. Dále byla zahájena kompletní rekonstrukce obecního objektu restaurace Na Kovárně.

Tento objekt doznal významné změny a stává se důstojnou dominantou rájovského návesního prostoru. Zároveň byl vytvořen předpoklad pro zachování této důležité občanské vybavenosti pro další generace.

Pro dokončení celkové rekonstrukce návesního prostoru byla zhotovena nová podoba řešení, která byla předložena na veřejném projednání dne 1.11.2017 veřejnosti. Zde se sešla řada návrhů a podnětů, které jsou zapracovány do této konečné podoby. (Viz. příloha).

Zastupitelstvo obce bude projednávat na veřejném zasedání další postup pro zdárné dokončení nové podoby veřejného návesního prostoru v Rájově.

Žádáme naše občany, aby případné připomínky ke konečné podobě (viz. příloha) zasílali na e-mail ou@zlatakoruna.cz nejpozději do 20.2.2018, případně, aby se zúčastnili veřejného jednání zastupitelstva obce dne 21.2.2018 od 18.00 hodin. Děkujeme,

Cílem tohoto projektu je vytvoření smysluplného, estetického a bezpečného veřejného prostoru centrální části Rájova.

                                                                                                                              

                                                                                                         Milan Štindl

                                                                                              Starosta obce Zlatá Koruna

 Příloha: Konečná podoba rekonstrukce veřejného návesního prostoru v Rájově.


Menu

VOLBY 2014

Volby do zastupitelstva obce 10.-11.10 2014

www.volby.cz
Výledek voleb
www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Uskuteční se ve středu 21.2.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zlaté Koruně.

 Pozvánka

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

ZÁZNAMNÍK MÍSTNÍHO ROZHLASU

(+420) 721 469 793
Po zavolání na uvedené telefonní číslo se Vám v telefonu přehraje poslední zpráva místního rozhlasu.

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg