NOVÁ PODOBA VEŘEJNÉHO NÁVESNÍHO PROSTORU V RÁJOVĚVážení spoluobčané,

V roce 2007 byly zahájeny první koncepční projekční práce na úpravě veřejného prostranství návesního prostoru v Rájově.

V roce 2012   byla realizována úprava středové části parku s památníkem obětí 1. a 2. světové války včetně chodníku, dle prvního projektu.

V roce 2016 byl proveden nový živičný povrch na průtahu silnice III. třídy včetně povrchového odvodnění.

V roce 2017 bylo zastupitelstvem obce, na základě požadavků veřejnosti, schváleno nové vypracování dispozičního řešení úprav pro zbývající část návesního prostoru. Dále byla zahájena kompletní rekonstrukce obecního objektu restaurace Na Kovárně.

Tento objekt doznal významné změny a stává se důstojnou dominantou rájovského návesního prostoru. Zároveň byl vytvořen předpoklad pro zachování této důležité občanské vybavenosti pro další generace.

Pro dokončení celkové rekonstrukce návesního prostoru byla zhotovena nová podoba řešení, která byla předložena na veřejném projednání dne 1.11.2017 veřejnosti. Zde se sešla řada návrhů a podnětů, které jsou zapracovány do této konečné podoby. (Viz. příloha).

Zastupitelstvo obce bude projednávat na veřejném zasedání další postup pro zdárné dokončení nové podoby veřejného návesního prostoru v Rájově.

Žádáme naše občany, aby případné připomínky ke konečné podobě (viz. příloha) zasílali na e-mail ou@zlatakoruna.cz nejpozději do 20.2.2018, případně, aby se zúčastnili veřejného jednání zastupitelstva obce dne 21.2.2018 od 18.00 hodin. Děkujeme,

Cílem tohoto projektu je vytvoření smysluplného, estetického a bezpečného veřejného prostoru centrální části Rájova.

                                                                                                                              

                                                                                                         Milan Štindl

                                                                                              Starosta obce Zlatá Koruna

 Příloha: Konečná podoba rekonstrukce veřejného návesního prostoru v Rájově.


Menu

Pozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdfPozvánka ZO č.3 17_04_2019.pdf  VOLBY

Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10 2018

Pátek 5.10.2018
od 14.00 - 22.00 hodin

Sobota 6.10.2018
od 8.00 do 14.00 hodin

Volební místnost:
Zasedací místnost obecního úřadu Zlatá Koruna
Zlatá Koruna č.p.41

Tel. (+420) 380 743 119

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna 29.10.2018


www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Následující zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18.00 hodin

 Pozvánka ZO č.5

 

 

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

 

 

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg