Mateřská škola

        Zlatá Koruna 41
      Zlatá Koruna
      381 01                                              
          
E-mail: MSKoruna@centrum.cz

Provozní doba:  6,30 - 16,15 hodin

Počet tříd: 2
    MŠ RADNICE - 1. třída starších dětí
    MŠ KLÁŠTER - 2. třída mladších dětí
        
Čísla telefonu MŠ RADNICE   380 743 124 
                         MŠ KLÁŠTER  606 933 452

Zaměstnanci školy:
Ředitelka školy : Lucie Schnelzerová
 
Pedagogové  
    Třídní učitelky:
         1. třída Bc. Zuzana Pekárková
         2. třída Bc. Tereza Válková
     Učitelka:
         2. třída MgA. Michaela Moučková
 
Provozní zaměstnanci:
         1. třída Jana Hanzalíková
         2. třída Petra Šimečková
     
-----------------------------------------------------------------

                 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 Ředitelka Mateřské školy Zlatá Koruna rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.,

2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění

pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2017 - 2018

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO                     VÝSLEDEK ŘÍZENÍ
      UCHAZEČE  

                       01          

           přijat/a

                       02

           přijat/a

                       03

           přijat/a

                       04

           přijat/a

                       05

           přijat/a

                       06

           přijat/a

                       07

           přijat/a

                       08

           přijat/a

                       09

           přijat/a

                       10

           přijat/a

          
     Datum zveřejnění: 22.5. 2017

 

                                                                                 Schnelzerová Lucie

                                                                                      ředitelka školy

  ------------------------------------------------------------------

  KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ
MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEJE
VŠEM DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO

 

 

 

 

 

 

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

MŠ bude uzavřena od pondělí 17.7.2017 do neděle 20.8.2017.

 

V PRŮBĚHU PRÁZDNIN BUDE PROVOZ OMEZEN NA JEDNU TŘÍDU.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Od pondělí 3.7.2017 do pátku 14.7.2017

Po uzavření MŠ od pondělí 21.8.2017 do pátku 1.9.2017. 

 

Provoz v obou třídách bude zahájen v pondělí 4.9.2017.

 


       
 
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------

Jak hradit poplatky v MŠ
Cena svačin 
                               cena ranní svačiny               8,- Kč
                               cena odpolední svačiny        7,- Kč

Cena oběda
                 26,- Kč

Poplatek za školné
– úplata za předškolní vzdělávání 
                           
   docházka celodenní  320,- Kč měsíčně
 
     
Vybíráním těchto poplatků je pověřena paní Jana Hanzalíková
                                


Přihlašování a odhlašování dětí
– znovu zdůrazňujeme, že je nutno při onemocnění dítěte – dítěti 
   odhlásit svačinu do 7,30 hodin, oběd lze odhlásit pouze den   
   předem do 12,00 hodin v MŠ


čísla telefonu MŠ RADNICE   380 743 124 
                      MŠ KLÁŠTER  606 933 452           --------------------------------------------------------------------------------   

 ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"
         školní rok 2016-2017

ZPRAVODAJ 2016-2017 Č.1.docx

ZPRAVODAJ 2016-17 Č.2ARCHÍV
ZPRAVODAJ "NAŠE ŠKOLIČKA"


Školní rok 2015 - 2016
Zpravodaj 2015-16 č.1

Školní rok 2014 - 2015
ZPRAVODAJ 2014-15  č.3.docx
ZPRAVODAJ 2014-15 Č.1.doc
Vánoční zpravodaj 2014.docx
ZPRAVODAJ c.2 2014-15.doc
       
            
              
Školní rok 2013 - 2014
Zpravodaj č.1/2013
Vánoční zpravodaj 2013/2014
Zpravodaj č.2/2014 
                                
        

           

 


 

Menu

VOLBY 2014

Volby do zastupitelstva obce 10.-11.10 2014

www.volby.cz
Výledek voleb
www.volby.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

Uskuteční se ve středu 28.6.2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zlaté Koruně.

Pozvánka

 

Žádost o povolení parkování v dolní části Zlaté Koruny

Žádost je volně stáhnutelná v sekci Zlatokorunský zpravodaj

žádosti k povolení parkování - Zlatá Koruna dolní část (zóna)

MÍSTNÍ ROZHLAS

kliknutím na obrázek se Vám zobrazí poslední vysílané zprávy místního rozhlasu,které si můžete znovu poslechnout.

www.obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=zlatakoruna

ZÁZNAMNÍK MÍSTNÍHO ROZHLASU

(+420) 721 469 793
Po zavolání na uvedené telefonní číslo se Vám v telefonu přehraje poslední zpráva místního rozhlasu.

Jak správně třídit odpad

www.jaktridit.cz

lev1.jpg

spod1.jpg